Nagyon fontos nap volt tegnap, január 6-a - Vízkereszt napja - a Magyar Nép életében.
Az elmúlt 2010-es évben nagyon sokan dolgoztak azért, hogy egy szebb jövő alapjait
lerakják és megerősítsék.
A DRÁGA JÓ ISTEN ÁLDJA MEG MINDAZOKAT, AKIK A MAGYAR NÉP FELEMELKEDÉSÉÉRT,
IDŐT, FÁRADSÁGOT NEM KÍMÉLVE MUNKÁLKODTAK, HARCOLTAK.
A GYÜMÖLCS RÖVIDESEN BEÉRIK!!!
Elöször Kerion írásából idézek egypár sort:
"Ma van 33 éve, hogy a Szent Korona 33 évi távollét /1945 - 1978/ után hazatért, tehát újra IttHon van
33 éve /1978 - 2011/. Ezt persze a szabadkőművesek intézték így, de a továbbiakban már rajtunk is
múlnak a történések. Mindenesetre az elmúlt 66 év szörnyűségei ellenére mégis itt vagyunk, nem
pusztultunk el, készek vagyunk arra, hogy újra Felemekedjünk és a Teremtő segítségére legyünk.
A Szent Korona esetében a TávolLét és az ItthonLét ideje közti KiEgyenlítődés ment végbe, ezért a
számok nem összeadódnak, hanem kivonódnak EGYmásból. Azaz 33 - 33 = 0, vagyis Újra Kezdődik
Minden. Ez természetesen a Szent Korona mai nappal történő Aktiválódását jelenti. Tehát már nem
csupán Létezik, hanem MŰKÖDIK is."
http://www.magyarmessias.hu/cikkek/magyarsag/a-magyarok-szovetsege.html
Következzen B. Irénke által legyzett üzenet:
Teremtő Atya, Jézus Krisztus, Szüzanya  kérése ez az üzenet , amely 2011.Január 2-án 9- 10 óra
között érkezett.
2011. január 6-án három és hat órakor  /15 és 18 h/ mindenki, aki teljes hittel,
teljes szeretettel készen áll , rögzitse és áramoltassa azt az energiát ami Tejútból a szellemi Szent
Koronán át a
Galaktikus sziveken keresztül, a mag Szent Koronán át hatalmas erővel jut be a rend-szerbe,
innen a Föld szivcsakrán  keresztül a Szent György vonalakon az egész földienergetikai hálózatba !
Piramisok, szent helyek, barlangok, kövek, tavak, vizek, növények, állatok, források,a Pálosság szent
helyei, a Kárpáthaza minden élő, rezgő fizikai lényein át először itt rögzül, majd halad az erővonalakon
át,
mindenhova.. Az összesTestvérem fogadja ezt a különlegesen magas fény frekvenciát
és rögzitse saját élő helyén , akár egyedül, akár csoportosan . Meditációban, gondolatban,
képben, érzésben, szavakban, Igében mind ez hasson !   33 Mester szám energiája minden erejében
rögzül, halad tovább, áramol! Szükséges mélységig tisztit, helyre rak, átkarol, szeret!  
Drága Fiaim, Drága Lányaim! Szellem szinten, minden sikon, minden tudat és lélek szinten , minden
térben ,fizikai sikon minden időben a MOSTBAN !  A fény árad,a fény rögzül, a fény terjed mindenen át
és keresztül, Krisztuson keresztül, Bennetek, rajtatok át, minden irányban !  33 év HAT  most!  

Ha a két írást összevetjük a mondanivalójuk ugyanaz:  A MAGYAR SZENT KORONA 2011. JANUÁR 6-ÁN,
VÍZKERESZT NAPJÁN, MEGKEZDI /VAGY FOLYTATJA/ MŰKÖDÉSÉT.
És ez az, ami erre az évre nézve meghatározó! Azt, hogy népünk még létezik, a Szent Koronának
köszönhetjük,
hiszen mindent megpróbáltak a kiírtásunk érdekében. De ahogy eddig  nem sikerült, ezek után ez már
teljesen
elképzelhetetlen.
Az én ismeretségi körömben nagyon vártuk ezt a napot és nagyon vártuk a 3 és a 6 órai időpontot.
Sok helyre
elküldtem Irénke lejegyzett üzenetét, így gondolom mások is így voltak ezzel. Nagyon örülnék, ha
mindenki
elküldené a tapasztalatait.
Szeretném összefoglalni mindazokat a történéseket, melyekről tudomásom van és természetesen
közlöm
a két időpontban érkezett újabb üzeneteket is.
Én kellő időben elkezdtem a ráhangolódást  mindkét időpontra. Azt szeretném jelezni, hogy nincsenek
médiumi
képességeim és ritkán érzek energiákat. Gondolatban összekapcsolódtam minden meditálóval, a Föld
szívcsakrájával, a Szent György vonalakkal és a Mennyei Birodalommal. Az érkező energiát
lehorgonyoztam és az összekötő fényszálakon keresztül elküldtem mindenhova.
Ezek után csodálatos volt érezni, hogy pontban 3 órakor az arcom bal felén erős bizsergést éreztem,
majd
ez átterjedt a jobb oldali nyakszirtemre is.  20 percig olyan élményben volt részem, melyet csak így
tudok leírni:
mintha a menyországban feküdtem volna.
6 órakor egy kicsit később kezdtem érezni az energiát és gyengébbnek érzékeltem, mint 3 órakor,
ellentétben Drága
Párommal, akinek ez utóbbi sokkal erősebbnek tünt.
Nekem a homlokom előtt megjelent az a hideg fuvallat, melyet akkor szoktam érezni, amikor a
szellemvilág fokozottabban jelen van. Ez egy pár perc múlva olyan mértékben megerősödött, melyet
még soha nem éreztem és a harmadik szememre koncentrálódott. A következmények még
ismeretlenek a számomra...
B. Irénke:
Vizkereszt napján megélt meditációban a következő üzenetet kaptuk:
K. Éva képben kapott látomása - a Szent Korona alatt hatalmas fehér fény terült szét.
Ez a 6 órai meditációkor volt.  
Irén három órai meditációban ;, sok barát összekapcsolódását éreztem és nagy energia áramlást  
hullámokban.
Üzenet ; Minden kő a Szent Koronán BEHANGOLÁSRA került. A Koronán lévő aranylemezek
frekvenciája is emelkedik.  
Hat órakor Jézus áll előttünk és ezeket mondja ;Küldünk még több gyógyitót és tanitót Nektek!  Az
univerzum Mestereivel igy döntöttünk, mert több igaz tanitóra és gyógyitóra van szükségetek.
Előkészületek folynak egy más tipusú magasabb energia megjelenitéséhez , rögzitéséhez. Spirituális
tanitók és gyógyitók egy része nem teljesiti küldetését!  Ezért határoztunk a többi Mesterekkel ennek
az uj frekvenciának a lehozataláról, amelynek rögzitése elkezdődött és folytatódik. A Szent Koronánk
is ráhangolódik, igy kötődik a szivcsakrához. Csak felemelő dolgokra gondoljatok , mert megjeleniteni
csak ezt szabad.  
Eddig az üzenet amit  a hat órakor kezdődő meditációban kaptam.
K. Marianna:
Mesteremtől tanulva már 3 óra előtt 1-2 percel leültem a munkahelyem egyik tárgyalójába, hogy
testemet-lelkemet felkészítsem erre a nemes feladatra.
Nyitott irodában dolgozom így a kollégák hangja behallatszott a tárgyalóba. Átfutott rajtam az a
gondolat, hogy ők nem is sejtik milyen fontos esemény zajlik le hamarosan.
Levédtem az aurámat, kértem Mihály arkangyalt, hogy legyen jelen és védelmezzen minket. Nagy
nyugalom volt rajtam és körülöttem és egyszer csak éreztem a testemen és a tenyeremen bizseregni
a tiszta energiát. Átitattam vele a Földet, hazánkat, a Szent Koronát, benneteket és magamat. Nem
tudtam meddig tart ez a kellemes érzés, de egyszerre csak megszünt. Ránéztem az órára és 3:03 volt.
Nem okozott csalódást, hogy csak ilyen rövid ideig tartott számomra ez a csoldálatos élmény, mert
tudom, hogy a számoknak HATalma van! Hálát adtam a mindenségnek, hogy részese lehettem ennek a
csodának.
F.Tamás, A Szabadság Vándora:
Már ébredés után izgatottan vártam az újabb égi „csodára”, hogy elüsse az óra a hármat. De addig is
kénytelen voltam munkahelyemen ténykedni. A napi feladatokból titkon kiszakadva tudatilag egészen
máshol jártam. Szent Koronánkra gondoltam, és arra, hogy milyen fényes jövő előtt áll a Magyar Nép,
ha végre Szent Koronánk újra éled és működni kezd az újonnan érkező fényenergia által. Ez egész
napra kellemes, lebegő érzéssel töltött el és szinte csak testben voltam a stúdióban a nagy monitorok
előtt... szerencsémre egyedül.

        Három óra előtt néhány perccel letettem a munkát, átolvastam Irénke üzenetét és felálltam, hogy
járok egy picit a szobában, átmozgaton testemet. Ahogy néztem ki a nagy ablakon a budai hegyek fölé
és a Tejút belsejéből érkező fényenergiára gondoltam, hirtelen a gerincem mentén érdekes érzésre
lettem figyelmes. Középtájékon minta egy vékonyka puha ujj simított volna meg többször is egy
körülbelül 30 centiméteres hosszon fentről lefelé. Különleges volt, mert ilyet még soha nem éreztem.
És bár lágynak tűnt, mégis intenzív is volt egyben. Az órára néztem és láttam, hogy mindjárt három, itt
az ideje, hogy leüljek és beleolvadjak a Mindenség Energia óceánjába.

        Kezembe vettem hegyikristályomat, amit mindig magamnál tartok, és három mély levegővétel
után kértem a Szellemvilág Abszolútumait, Szellemi Segítőimet, A Magyar Szent Korona Őrzőjének
Szellemét és a Szent Korona Szellemét, hogy legyenek jelen és segítsenek az újonnan érkező
fényenergiára rácsatlakozni. „Lelki szemeim” előtt láttam, ahogy a Tejút közepéből energia áramlik
Földanya felé, majd eléri a Koronát és annak energiáját folyamatosan aranyló fénnyel, energiával tölti
fel. Ezt az energiát korona csakrámon keresztül magamon is átáramoltattam, kérve, hogy sejt és DNS
szinten végezzen mélytisztítást, feltöltést, harmonizálást: minden múltból fakadó emléksúlyt,
konfliktust, káros gondolati építményt, káros mintát, sátáni programot, tudatmanipulációt, hálót,
levedlett energiát valamint Ősatyáink bűneinek, vétkeinek, karmáinak elengedését, megszűntetését
és mindezek Szeretet és Gyógyító energiává való átalakítását és testeimbe, sejtjeimbe való
visszajuttatását. Homlok csakrám előtt meleg energia gömböt észleltem eközben, ami jelezte
számomra, hogy a folyamat elkezdődött. Ezt az állapotot a talpaimon és Gyökér csakrámon át
levezettem a Föld szívében lévő kristályomba, hogy rögzítsem. Éreztem, ahogy áramlik az energia a
gerincemen, vádlimon keresztül a talpakba, majd onnan az Anyaföldbe.

        Ezután láttam, ahogy a Szent Korona energiája már túlragyogja a várost és arra koncentráltam,
hogy egész Nagy-Magyarország területéről a sötét, fekete fellegek tova rezegjenek. Ezt azzal is
elősegítettem, hogy mély levegő vétellel beszívtam az új energiát és kilégzéskor gyakorlatilag
„lefújtam” a sötétséget a magam elé vizionalizált Kárpát-medence felől. Így a Korona aranyló fényével
együtt sikerült hazánk egét díszbe öltöztetni. Mivel az energiát már kiterjednek láttam, a mélytisztítást
és a Krisztusi szeretet feltámadását a szívekben külön kértem ezúttal a Szent Korona Szellemétől és a
Magyarok Istenétől, hogy a teljes magyar nép esetében hajtsák végre, majd az egész emberiségre,
hogy beköszönthessen a Szellemi Aranykor.

        Az esemény lezárásaként még a Szív csakrához is „ellátogattam”, ahol szintén horgonyoztam ezt
az energiát és „láttam”, ahogy a Sárkány vonalakon keresztül az egész Földet behálózza. Gaia úgy
ragyogott az űrben távolról, mintha valóban egy karácsonyfa dísze lett volna.

        Kinyitottam pár perc múlva a szememet és nagyon furcsa érzésem volt. Rendkívüli nyugalmat és
harmóniát éreztem. Úgy néztem körül a stúdióban, mintha egy pillanatra nem is tudnám, hol vagyok.
Lassan forgott körbe a fejem és szinte még lebegtem. Szívesen időztem volna még ebben kellemes
állapotban, de legnagyobb sajnálatomra az idillt kollégám zavarta meg. Jelenléte hirtelen
visszarántott a fizikai síkra, de boldog voltam, mert a horgonyzást részemről befejeztem és alig
vártam, hogy eljöjjön a hat óra, hogy újból átélhessem ezt a csodát.

Munka után nagy hévvel igyekeztem haza, hogy a hat órai eseményre haza érjek és nyugodtabb
környezetben végezhessem feladatomat. Az úton kaptam egy sugallatot, hogy unokatestvéremet,
Erzsébetet is hívjam fel Neszmélyben, hiszen az elmúlt hónapokban sokat meséltem neki az
Univerzumi Valóságról és történésekről, a Létről, a Szellemvilágról. Mivel gyerekkorunkban is nagyon
közel voltunk egymáshoz, szinte minden szavamat elfogadta és azonosulni tudott nézeteimmel,
aminek nagyon örültem, hiszen eddigi életemben (kivéve páromat, Noémit) 2009 őszig nem igazán
voltam kapcsolatban olyan lelkekkel, akik hozzám még csak hasonlóan is gondolkodnának vagy látnák
azokat a világi történéseket, folyamatokat, melyek évezredek óta terelik egyre nagyobb sötétségbe, a
manipulált tudat kegyetlen börtönébe az egész emberiséget.

        Amikor elmondtam Erzsébetnek, hogy milyen esemény lesz és hogyan tudna ő is részese,
segítője lenni, természetesen azonnal igent mondott. Pontosan hat órakor léptem be a lakásba, de
már az úton hangolódtam, a telefonommal készített Szent Korona képeket nézegettem. Ledobtam a
kabátot és a nappaliba mentem, ahol az ajtó üvegein nyomtatott képek vannak: a „Hiszek egy”
csodálatos képe és alatta Jézus számomra egyik legszebb ábrázolása.

        Elébük álltam és behívtam a Szellemvilág Abszolútumait épp úgy, ahogy háromkor tettem. Szinte
minden ugyanúgy zajlott, a Homlok csakrámnál meleg energia gömböt éreztem, és Korona csakrámtól
a talpamig végig áramlott rajtam az energia, amit a Földanya szívében lévő kristályomhoz
horgonyoztam, miközben Szent Koronánk fénye egyre jobban ragyogott. És ekkor belépett egy kép a
tudatomba, mégpedig az EU-s ünnepség, amit úgy vélünk, hogy nem véletlenül került megrendezésre
éppen január 6-án és éppen a Szent Koronánk jelenlétében... ráadásul pont a horgonyzás és a
fényenergia általi feltámasztása idején. Láttam magam előtt a sok EU-s küldöttet és arra gondoltam,
hogy remek alkalom adatik, hiszen szépen kitisztítom az ottani teret, majd a Szent Koronánk erősödő
energiáját, Őrzőjének Szellemét a Magyarok Istenének segítségével arra kértem, hogy az ott
jelenlévőket – miután a Magyar Népre ismét kértem a tisztítást és a feltámasztást – szintén tisztítsák
meg mindennemű káros energiáktól, gondolat-építményektől, manipulációktól, káros kollektív
képalkotásoktól és nyíljon meg szívük az új energiák és embertársaik felé, hagyjanak fel végre az
emberek felé irányuló mindenféle sötét és Univerzum ellenes törekvéseikkel a Világbéke és az Új
Világ érdekében.

        Úgy éreztem, mintha fizikai testem egyre mélyebbre süppedne a parkettába, mintha egyre
nagyobb  súllyal nyomódnék a padlóba, miközben az energiát horgonyoztam. Ezután még a belvíz
helyzetet segítendő (Zoli előzetes tanácsára) megkértem újból aktiválódott Szent Koronánk Szellemét
és Gaia-t, hogy gyógyító, békítő, szeretet energiáikat ráeresszék a Kárpát-medence népére, és a
belvízzel sújtott területeken vonuljon el a víz  a Földanya tetébe. Ekkor kisebb-nagyobb hasadékokat
vizionalizáltam, amik lefelé engedték a vizet, és folyamatosan a területek tisztítására, felvirágzására
gondoltam.

        Ismételten a Szív csakránál zártam az eseményt és körbe futott megint az energia a Sárkány
vonalakon keresztül az egész bolygón, ragyogó ékkővé varázsolva lakhelyünket. Mikor kinyitottam a
szememet, ugyanaz a felemelő, lebegő érzés kerített hatalmába és végtelen nyugalom. Melegséget
éreztem egész testemben. Néhány percig eltartott, mire leültem és „magamhoz tértem”. Utána
gyorsan hívtam Erzsébetet, hogy tapasztalt-e így elsőre bármit is. Izgatottan vette fel a telefont, már
várta, hogy hívjam. Azt mondta, hogy a körülbelül 15 perc alatt végig energia mozgást észlelt a feje
búbjától a talpáig, amolyan jó értelemben vett hidegrázásszerű érzetet. Ami igazán meglepett, hogy
teljesen természetesen mesélte, hogy látta, ahogy a Korona arany fényben kezd ragyogni, majd az
egész Kárpát-medencét betelíti ragyogásával, kiűzve minden sötétséget. Mintha ugyanazt láttuk
volna. Aztán kiderült, Erzsébet még keresztanyámnak, az ő édesanyjának is szólt, hogy ő is a maga
módján mondjon egy imát a magyarságért és a Szent Koronáért.

        Köszönet és hála a Teremtőnek, a Szellemvilágnak, Segítőimnek, a Magyar Szent Koronának és
Nektek, hogy ennek a csodának részesei lehettünk.Remélem, mindenki szívesen olvassa ezeket a lenyügöző elménybeszámolókat, mert ezeken
keresztül lehet lemérni

mindazt, ami történt.

Mégegyszer kérek mindenkit, ha van olyan élménye   a két meditációval kapcsolatban, amit szívesen
megosztana

másokkal, küldje el e.mail címemre, hogy csokorba kötve továbbíthassam minden levelező
partneremnek.

Nagyon örülnék annak, ha a sok szenny és mocsok helyett, egyre inkább ilyen felemelő történésekről
olvashatnánk.

A "rémregények" IDEJE LEJÁRT, bármilyen igazság is húzódik meg mögötte, nem ezeket kell
szajkóznunk, mert mindennel elementálokat teremtünk, melyek az adott témát szolgálják.
TEREMTSÜNK hát pozitív elementálokat,

és soha ne feledjük: A LEGHATALMASABB ERŐ, A TEREMTŐ ISTEN ÉS ÍGY A SZELLEMVILÁG - VELÜNK
VAN!!!

A HIT-nek van egy nagyon szép megfogalmazása:

A HIT nem valaminek az elhivése, hanem ISTEN IGAZSÁGÁNAK A SZÍVÜNKBEN VALÓ ÁTÉLÉSE!

Kérlek ezért Benneteket, mindig álljatok ki Isten Igazsága mellett, azt hangoztassátok lépten-nyomon.

Végezetül egy nagyon szép idézettel búcsúzom Tőletek:

"NEM AZ A NEMZEDÉK FOGJA A BÉKÉT MEGTEREMTENI,

AMELYIK A HÁBORÚT GYŰLÖLI,

HANEM AZ A NEMZEDÉK, AMELYIK A BÉKÉT SZERETI."A Drága Jó Isten ÁLDJA meg HAZÁNKAT!