Szeretett Barátaim!Nagyon sajnálom, hogy a Változás napja c. írásommal túlzott illúziókat generáltam Bennetek.
Természetes, hogy egy írás hűen tükrözi az írójának lelkivilágát, márpedig bennem hatalmas
feszültségek vannak drága Hazánk jelenlegi állapota miatt, ez pedig elnyomja a józan ítélő képességet.

Egy nap alatt nem lehet a sarkából kimozdítani a világot, ezt nekem is be kell látnom. A Változás napja
egy folyamat kezdete, melynek végeredményét együtt ünnepelhetjük rövid időn belül.

Az almákon előre jelzetteknek megfelelően a változás napja október 13-a volt. E naptól kezdődően
Nagyboldogasszonyunk magasabb rezgésszámú energiája áramlik folyamatosan a Magyar Szent
Koronára, a Magyar Népre, a Kárpát-medencére. Ez a csodálatos támogató, segítő, felemelő,
szeretetteljes energia az, amely meghozza a végső változást. E tényt megerősíti Lendvai Katalin:
Mária és Jézus Urunk üzenete... c. médiumi közvetítésében.

2008. október 13. "A mai nap egy új valóságot írtok, újjászületésetek ideje itt van és most van!"

Október 15-én a Börzsönyben egy hatalmas találkozót szerveztek, amely az egységünk megteremtését
célozta meg. Ezeket a jeleket kell figyelni, hiszen az almákról leolvasható, hogy a Kárpát-medence felé
tartó két felhő, ahogy azt leírtam, egymásba illik, mint a puzzle játék, ez pedig az egységünk
megteremtődését jelzi.

Természetesen mindenki arra kíváncsi, hogy mikor fog végre bekövetkezni a fizikai síkon is
tapasztalható változás.

Ezzel kapcsolatban van egy elméletem, ezt Mihály Arkangyal visszaigazolta. /Kérem ne felejtsétek: ez
csak egy elmélet!/

Az ISTENI ERŐ c. írásomban jeleztem, hogy Magyarországon a legmagasabb kalibrációs számmal
rendelkező ember ISTENI ERE-je 618. Egy nagyon jó barátom hívta fel a figyelmem ennek a számnak a
fontosságára, hiszen a 618 az aranymetszés száma. Mivel szinte minden tanfolyamon beszélek erről,
egy kicsit szégyelltem magam, hogy ez nekem nem tűnt fel.

/Aranymetszés: egy szakaszt úgy osztunk kétfelé, hogy a kisebbik szakasz úgy aránylik a nagyobbhoz,
mint a nagyobbik az egészhez. Ez a szám a 0,618./

Az aranymetszés nagyon fontos szám, hiszen az emberi testben is jelen van, mert a comb és
lábszárcsont, az alkar és felkar, az ujjpercek aránya is ezt tükrözi.

Az életspirál is e szerint épül fel. A Fibonacci számsor 1 - 1 -2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34..... számait az 5-től
felfelé elosztjuk egymással, mindig az aranymetszés körüli értéket kapjuk.

Az aranymetszés szerint készült piramisban -42 fokon sem fagy meg a víz!  A kísérletet végző Golod
professzor leírta, hogy Moszkva környékén hatósági engedéllyel felállítottak egy pár darab ilyen mobil
piramist és a környezetében kategóriákkal csökkent az erőszakos cselekedetek száma azért, mert a
térszerkezetet a piramisok normalizálták.

Ezeket csak azért írtam le, hogy érzékeltessem az aranymetszés rendkívüli fontosságát.

Visszatérve a változásra, az említett Barátom azt mondta, hogy az aranymetszés számából lehet óriási
ugrást végrehajtani. Ez méréseim szerint teljes mértékben igaz. Ez viszont azt jelenti, hogy amikor a
Magyar Nép ISTENI ERE-je eléri a 618-at, akkor fog fizikai síkon is bekövetkezni a teljes változás,
innen tudjuk végrehajtani a "nagy ugrást".

A mai napon, október 16-án a Magyar Nép ISTENI ERE-je 586. Az elmúlt időszakban 2 naponta
emelkedett 1 számot az ISTENI ERŐNK, de úgy vettem észre, hogy mióta Drága Nagyboldogasszonyunk
energiája árad ránk, ez a folyamat felgyorsult. Egy biztos: ha  két naponta emelkedne egy számot,
ebben az évben akkor is bekövetkezne a változás.

Ne felejtsük: ez csak rajtunk múlik.  Eredményt csak imádkozással, meditálással, a pozitív dolgok
erősítésévek érhetünk el, ezért vigyázzunk október 23-ra, mert a provokátorok ugrásra készen állnak.

Végezetül arra kérek mindenkit, hogy ne feledje: a végén leírt változás csak egy elmélet!A Drága Jó Isten ÁLDJA meg Népünket.Örök szeretettel: Kristóff Zoltán