Szeretett Barátaim!Közeledik a változás napja! Köszönet érte a Magyar Népnek, a rengeteg imának, meditációnak, az
őstörténetünk feltárásának, a Trianon emlékművek és Turul szobrok állításának, a felébredésünknek.

A Magyar Nép végigjárta a Krisztusi utat és elérkezett a várva-várt feltámadás, melyet annyira várunk,
sokszor indokolatlan türelmetlenséggel.

A szellemvilág törvénye, ha valaki önzetlenül ad valamit, azt tízszeresen kapja vissza és a mi
csodálatos Népünk számára rövid időn belül ez az időszak következik. A Magyar nép ISTENI ERE-je
folyamatosan emelkedik, a mai napon ez a szám 568! /1-1000-ig terjedő skálán. Csak annak, aki ezt még
nem olvasta, a Vatikáné 396! Az USA-é 241!/

Szeretném leírni Mihály Arkangyal üzenetét, melyben sikerült megfejteni a változás pontos napját.

Július 2-án vásároltunk 4 db. almát, melyet drága Feleségem kitett egy szép tálra, az étkezőben.
Másnapra különböző jeleket lehetett látni 3 db. almán, melyre rögtön felfigyeltem, mert kb. fél évvel
korábban egy baráti házaspár almáival is ez történt, de a ház ura, nem tudván, hogy ez fontos lehet, 1
db. almát megevett. Talán ez volt számomra a figyelmeztetés, hogy figyeljek oda az almákra.

A hét végére a folyamat befejeződött és elkezdődhetett a komoly munka, az üzenetek megfejtése.

Az almákat sorrendbe állítani és a helyes állásukat megállapítani nem volt nehéz.

Szárával lefelé kell elhelyezni mindhárom almát és megvolt a sorrend is, így beszélhetünk 1-es, 2-es
és 3-as almáról. A 3-ik almán egy hatalmas 5-ös volt látható, amelynek közepe 1-2 hét múlva elkezdett
rothadni, így gyorsan fényképfelvételeket készítettünk az almákról, melyet Interneten el tudtam
küldeni. H. László azt látta, hogy az üzenet 2012-ről szól. Ez indított el a helyes úton, mert rögtön
kiingáztam, hogy az almák melyik évről üzennek.

A következőt állapítottam meg:

1. alma:   2008.
2. alma    2009.
3. alma    2012.

A 3-ik almával most nem foglalkozom, úgy érzem van még rá idő, hogy megfejtsem. Csak annyit róla,
hogy a rajta levő 5-ös szám számmisztikailag tényleg  2012, hiszen 2+1+2= 5.

Ami igazán lényeges az a 2008-ra szóló üzenet így elkezdtem azok megfejtését.

Természetesen figyelembe kel venni azt a tényt, hogy nem egy festőművész képét kell megfejteni,
igaz viszont az is, hogy van olyan festő, akinek a képeit soha az életben nem tudnám megfejteni,
ellentétben az almákkal.

Igyekszem élethűen leírni a látottakat, ha bárki meg akarja nézni a fényképeket, szívesen a
rendelkezésére állok.

1-es alma, 2008-ra szóló üzenet.

Az alma elején látható egy batyu-szerű képződmény, alul középen egy felfelé induló bemélyedés.
Elnézést kérek a kifejezésért, de nem tudom jobban jellemezni, úgy néz ki, mint egy fenék. Az alma
hátulján egy hasonló alakzat látszik, csak jóval nagyobb és a bemélyedés nem pont középen van,
hanem kb. 1/3-ad, 2/3-ad arányban.

Az alma elején látható alakzatról szinte rögtön éreztem, /köszönet érte az égiek súgásának!/ hogy az
egy öl. Arra gondoltam, hogy ebbe valami áramlani fog, annál is inkább, mert balról és felülről indulva
és jobbra fordulva az öl közepe felé egy nyíl-szerű valami mutatott.

Az öl alatt tisztán kivehető egy madár rajza, természetesen a Turul madáré, ez jelzi, hogy az üzenet a
Magyar Népnek szól. Az öl jobb oldalán egy 5-ös szerű jel, melyről tudtam, hogy nem az és a
legnagyobb problémát ennek megfejtése fogja majd okozni. Így is lett.

Egy kedves ismerősöm meghívott egy Szent Anna napi virrasztásra, ahol a Molnár V. Józsi bácsi
tartott egy felemelő, két órás előadást. Itt beszélt a Nagyboldogasszony öléről és én a drága
Feleségemmel összenéztünk, mert rögtön tudtuk, hogy az öl az a Drága Babba Máriánk, a
Nagyboldogasszony öle és abba nem érkezni fog valami, hanem onnan indul ki. Természetesen a
Magyar Népnek, hiszen a Turul madár ezt egyértelművé tette.

Rájöttem arra is, hogy az öl felé néző nyilat pont fordítva értelmeztem, mert ami a végén látható, az
nem nyíl, hanem a Magyar Címerben a hármashalmon levő Korona mindhárom ágán látható 3 szirom,
ami szintén megerősíti, hogy a Magyar Szent Korona népeinek indul az ajándék és ebben a Szent
Koronának hatalmas jelentősége lesz. Az irány pedig egyértelmű, hiszen nekünk jobbra forog a DNS
spirálunk, ezért mindig arra kell haladnunk, amerre a nap forog. /Az óramutató járásával megegyezően.
/ Ez igaz az alma megfejtésére is!

A hátsó öl egyértelműen a Kárpát-medencét jelzi, ezért is az 1/3-ad, 2/3-ad arány, hiszen ez mutatja az
elrabolt területek arányát.

Tehát a Nagyboldogasszony ajándéka a Kárpát medencébe áramlik! A Kárpát medence felett látszik
egy kis háromszög, egy nagyobb vonás, majd egy még nagyobb vonás. Megfejtése: szellemi síkon a
Szentháromság /figyelem: Szentháromság = Atya- Fiú – Szűzanya!!!/ segítségével a Kárpát medence
még nagyobb lesz.

A Kápát medence alatt baloldalon két felhő halad a medence felé. Felhő = szellemi sík.

A felhőktől balra egy nyíl mutatja a haladási irányt, a Kárpát medencét.

Egy jó barátom jött rá, hogy a két felhő, melyek egymás alatt-felett haladnak, összeillenek, mint a
puzzle játék. Ez azt jelenti, hogy a Magyar nép EGYSÉGE megteremtődik!

A felhőktől jobbra látható a földi sík is. Egy tyúk formájú alakzat vehető ki, tőle jobbra egy kis darab és
ismét jobbra egy jóval nagyobb tyúk-forma. A kis darab pontosan bele illik a bal oldali tyúk-formába,
melytől az nagyobb lesz és biztos lábakon áll. A kis darab alakja kísértetiesen hasonlít a jelenlegi
Magyarországra. Ez biztos utalás a Trianonnál szétdarabolt országunkra, hogy elkezdődik végre a
visszavétel!!!

Nagyboldogasszony öle alatt balra látható egy önfeledten táncoló pár. /A megfejtésért köszönet Drága
Feleségemnek./ Annyira összefolynak a boldogságban, hogy a női oldal fejrésze külön nincs jelezve,
hiszen eggyé válik a férfiéval. Az utalás teljesen egyértelmű:

Akkora boldogság fog érni bennünket, mint talán még soha.

A táncoló pártól balra egy négylábú állat látható, de igazából nem azonosítható egyetlen konkrét
álattal sem. Kérdeztem az ingát, hogy ez egy kutya? /Arra hasonlít legjobban./ A válasz nem. Másnap
ismét próbálom megfejteni, ez egy kutya? A válasz, igen. Ilyenkor szoktam elveszteni az önbizalmam,
ahelyett, hogy gondolkodnék. Mert egy pár nap múlva rájöttem, azért igen is meg nem is a válasz,
mert a négylábú állat kutya is meg nem is, oroszlán is meg nem is és sorolhatnám. Akkor eszembe
jutott, hogy a Magyar Szent Koronán található állatábrázolások kötik össze a Szent Koronát a FÉNY
BIRODALMÁVAL, a FÉYHAZÁVAL. Tehát az 1000-res ISTENI ERE-jű Szent Korona új fényt fog kapni és
úgy fogja VEZETNI A Magyar Népet, ahogy azt kell. Az Alkotmányunk ismét a Szent Korona-tan lesz és
visszanyerjük régi erkölcseinket.

Azért olyan szokatlanul hosszú a nyaka az állatnak, hogy - szinte jelképesen az égig érjen és így
fogadja az új fényt. Amikor jobban megnézem, észrevettem hogy a 3 szirom jelzi az állat fejét, melyet
eddig egészen másnak néztem. Tehát az utalás a megoldásomat megerősítette.

Az állat nyakán a törzséhez közel van egy hosszabb kidudorodás, ez jelzi, hogy áramlik rajta keresztül
a fény.

Mielőtt rátérnék az alma legzseniálisabb üzenetére, egy pár sort írnék a 2-es almáról.

Az elején egy határozott medvetalp látható, ettől balra egy felfelé mutató nyíl, e jelek alatt középen
egy hosszabb egyenes vonal. A Nyírkai jóslat óta tudjuk, hogy a medve Németországot jelenti.
Bármilyen hihetetlen az üzenet szerint a Németek fognak a legkorábban mellénk állni és felemelkedni.
A két népet elválasztó falat elhagytuk és együtt emelkedünk.

Visszatérve az 5-ös szerű jelre. Nemrég rákérdeztem, hogy ez egy állatövi jegy? A válasz engem is
meglepett, mert az inga IGEN-t jelzett. Azért döbbentem meg igazán, mert egyik állatövi jelre sem
hasonlít, ami az almán van. Elkezdtem magamban sorolni az állatövi jegyeket, de egyiknél sem jelzett
az inga. Sajnos nem jutott mindegyik eszembe, de talán így volt ez jó. A felhők összefüggéseit
megfejtő barátommal ültem az Ezoterikus klubban, ahol az asztalon egy olyan terítő van, melyen az
állatövi jegyek láthatók. Kértem, hogy kezdje sorolni és amikor a mérleghez érkezett, az inga azonnal
igent jelzett. Megvan hát a dátum: szeptember 23 és október 22-e között lesz a változás. De miért
ilyen furcsa ez a jel. Képzeljük el egy 5-ös lefelé haladó körívét. A körív tetején nem teljesen
egyenesen halad a kis vonal, hanem egy kicsit íves ez is és nagyon rövid. Innen indul jobbra az 5-ös
szára, ez egy kicsit ívesen. Mi lehet ennek a köze a mérleg jegyéhez. Aztán rájöttem. Ez a világ
csodája!

Ha az 5-ös felső szárát továbbrajzolom pontosan úgy néz ki, mint egy mérleg. De miért ilyen rövid. Hát
azért, mert a mostani állapot csak addig tart, amíg a vonal, mert ez egy IDŐKÓD.

Nem volt nehéz kiszámítani a pontos időpontot, mert a 30 nap felét az ábra szerint túlhaladjuk.
Szeptember 23-tól számítva a mérleg egyik serpenyője teljes, a másik 6 napig tart, összesen 21  nap,
ennek értelmében a változás napja: OKTÓBER TIZENHARMADIKA.

Ezen a napon érkezik a Nagyboldogasszony ajándéka, melyet nem nehéz kitalálni, hogy mi lesz. Lehet,
hogy a kormány már előtte lemond, lehet, hogy nem, ennek nincs jelentősége.

Olyan boldogság fog érni bennünket, melyet elképzelni sem tudunk, teljes megtisztulásban lesz
részünk. A Szent Korona lesz ismét a legmagasabb rangú Közjogi Méltóság és a Magyar Nép soha
nem látott magasságba emelkedik. A MAG bevégzi feladatát és példát mutat az egész világnak,
elindítva egy olyan folyamatot, amely végigsöpör az egész világon. Elérkezik végre az igazi SZERETET
kora.

Kedves Barátaim!

Nagyon szépen kérlek Benneteket, hogy ezt az írást, ha elhiszitek, ha nem a leírtakat, küldjétek el
minden barátnak, ismerősnek, jelentessétek meg minden fórumon, ahol csak tudjátok. Sokat
gondolkodtam azon, hogy miért ennyire előre jöttek az információk és arra jutottam, hogy minél több
embernek meg kell ismernie a változás napját – ezt Mihály Arkangyal vissza is jelezte. Nyugodtan
nézzétek, olvassátok, hallgassátok a híreket, de mindig mosoly legyen az arcotokon, tudva azt, hogy
ennek rövidesen vége lesz. Mosolyogjatok azon a hatalmi harcon, melyet most folytatnak a
politikusaink, Ti már tudjátok, hogy nekik végük.

Miközben páni félelem uralkodik rajtuk, annyira félnek Tőlünk arra nem gondolnak, mert nem hisznek
benne, hogy nem elsősorban Tőlünk kell félniük.

Egyesek meg fogják tapasztalni, hogy Szűzanyánk mégse vette le kezét Magyarországról.

A Teremtő Isten, a Nagyboldogasszony és a Mennyei Atya, Drága Jézus Urunk és Szűz Máriánk iránti
mérhetetlen SZERETET legyen a szívetekben, nyugodtan, boldogan, kiegyensúlyozottan várjátok a
változás napját, október 13-át.

Amikor megfejtettem az almán levő kódok nagy részét, lapot húztam a megfejtésre Gyuri barátommal
együtt az Angyalokkal gyógyító jóskártyából.

Az ÁLDÁST húztam, Gyuri barátom pedig a SZABADSÁGOT. Ugye nem kell hozzá megjegyzést fűznöm?


Örök szeretettel: Kristóff Zoltán


Ui. Köszönetet szeretnék mondani a megfejtéshez nyújtott segítségükért Drága Feleségemnek,
Ilcsinek, Harasztosi Lászlónak és Karakas Gyurinak.

Arra kérek mindenkit, aki le tudja fordítani a leírtakat bármely nyelvre és van nemzetközi Internet
kapcsolata, kérem küldje el ezt a csodálatos üzenetet. Legfontosabb lenne Németország, hiszen 2009-
ben Ők is felemelkednek.