Bizonyára mindenkinek feltűnt, hogy az elmúlt napokban, hetekben mennyire megnőtt a szellemvilág
által küldött üzenetek száma.
Ezek nagy része rendkívül pozitív, már ami bennünket, embereket és főleg Magyarokat illet, de
érkezett egy-két "kemény" üzenet is.
Sajnos, azt kell mondjam, hogy inkább ezekre kell odafigyelni, mert ezek feladatot adnak nekünk, míg
a pozitív tartalmu üzenet örömmel,
boldogsággal tölt el bennünket - teljes joggal - de ezekkel más dolgunk nincs.
Szeretnék két üzenetet közölni Veletek, mintegy ízelítőként a pozitív üzenetekből:
1. Eljövök újra hozzátok! Oda, ahol Isten házában bronzból trón készült számomra. Jövetelembe a föld
is beleremeg. /K. Brigitta, 2010.ápr.3./
/Sajnos nem tudom, melyik Templomban készült bronzból trón, Jézus számára./
2. Üzenet a Magyar-Hun Nemzetemnek!
Drága Fiaim, Drága Lányaim!
Amikor elindultok a Magyar Úton, akkor nincs más út, csak az igazság útja. Mindenkinek ez a
legmagasabb küldetése, szellem-lélek-tudat szinten.
Ezt lehozva a fizikai világba, a Magyarság-Hunság felemelkedése és fejlődése legyen a cél mindenek
felett! Haladjatok ezen a kijelölt úton.
Ne térjetek vakvágányokra. Ne térjetek le róla! Sokszor ALJAS ESZKÖZÖKET VETNEK BE ELLENETEK,
míg rábírják lelketeket gazságokra.
De Ti HALADJATOK! Ne adjatok energiátokból és erőtökből ellenfeleiteknek! Tudjátok meg: most
szellemi szinten folyik a harc!
Amit elhatároztok szellem-lélek tudattal, az a felemelkedést szolgálja, szívszeretetek középpontjából
irányítva! Minden ÉGI segítséget megkaptok most,
Cselekedjetek teljes Hittel, teljes Igazsággal! Ne nézzetek balra, ne nézzetek jobbra, csak menjetek
előre a Ti utatokon, a MAG-ok fényes ösvényén!!!
Akkor megadatik a kérés: ADJON az ISTEN! Akkor teljes erővel és tudással A MAGYAR NEMZET
FELEMELKEDÉSÉT SZOLGÁLVA MEGADATIK A
SZEBB JÖVŐ!!! HIGGY A TEREMTŐBEN!!! HIGGY JÉZUS KRISZTUSBAN, BENNEM!!! HIGGY A
SZÚZANYÁBAN!!! HIGGY A MAGYARSÁGODBAN!!!
HIGGY SZENT APOSTOLAIDBAN!!! HIGGY SZENT KIRÁLYAITOKBAN, HIGGY SZENT KIRÁLYNŐITEKBEN!!!
HIGGY MINDEN HUN-MAG ŐSÖDBEN!!!
Akkor minden Szent Kozmikus Isteni Energiát a SZENT KORONÁN KERESZTÜL MEGKAPJÁTOK!!!
Szeretettel járd az utad! Hittel kövezd ki! Élettel töltsd meg! Igazsággal szórd ki! Az ISTEN IGÉJE, ami a
MAG igéje is, bennetek van, drága Nemzetem,
drága Magságom! Így minden Szent ERŐ Veletek van! Mutassástok az utat a Föld NEMZETEINEK,
hiszen a Szent Koronán és a szívcsokron keresztül Ti
közvetítiket a Szent Energiát! Ha a Hun-magban nincs félelem, akkor a többi nemzetben sem lesz.  Ne
féljetek, MI VELETEK vagyunk. Minden korban, minden időben, mindenkor! MOST, A
FELTÁMADÁSKOR!!! Hatalmas BEAVATÁSOKAT KAPTOK A NAPOKBAN.
Tisztítsátok csokor /csakra/ pontjaitokat, legyetek szívszeretetek  központjában.AZ IGAZSÁG
GYŐZEDELMESKEDIK MINDENKI FELETT!!! Így legyen!
Itt az ideje a HUN-MAG FELTÁMADÁSÁNAK!!!
Mikor elolvasod ezt az üzenetet, mondd az imát, amit tanítottam Nektek! Az ima tisztít, rezgésszintet
emel, egyensúlyban tart. Minden álom a Szent Szabadságot
hozza el Nektek. Higgyetek ebben minden erőtökkel! Szeretetünk, amely a SZER-ELEM-ből született,
átkarol MIND-EN-KI-T!!! Minden TEST-VÉREM-NEK FOGOM
A KEZÉT, KÖRBEN ÁLLUNK, SZERETÜNK!!! Ezt kaptuk a FELTÁMADÁSRA!!! Teljes szívem szeretetével
adom át Nektek. /Bné.Irén./

Mindkét üzenet csodálatos, de a másodikban többször is ott a figyelmeztetés: HITTEL, SZERETETTEL
haladni az úton.
És ez a legfontosabb, mert a mi részünket is hozzá kell tenni a változáshoz!
"Csak azok a dolgok történnek meg, amik a korábban létrehozott lehetőségek meglevő készletéből
kiválaszthatók!" /Metatron arangyal üzenetéből./
A Jó Isten mindig segít nekünk, ha elindulunk az ÚTON és így nyujtjuk ki a kezünket Felé. Otthon,
tétlenül ülve, hiába várjuk a sült galambot!!!
Tegnap este /Nagypénteken/ Sz. Ildikó kitünő médium barátom leült meditálni, de a meditációt már
nem tudta irányítani, mert rögtön kegyetlen képeket
közvetítettek neki. Úgy érezte, mintha az agya "megnyilna" és idgenek akarnák átvenni a hatalmat
felette. Érezte, hogy óriási támadás éri a Földet, természetesen
jelen esetben szellemi síkon. Olyan rosszul lett, hogy alig tudott kijönni a meditációból és még órák
múlva is érezte hatását.
Biztos vagyok abban, hogy ezt a támadást - az ÉGIEK segítségével visszaverjük, de ehhez kellünk MI
IS!!! Kérek mindenkit, hogy fokozottabban IMÁDKOZZON,
kérjen védelmet a családjára, lakására, barátjaira és az egész földre! /Érdemes Drága Jézus Urunkhoz,
Szűzanyánkhoz és Mihály arkangyalhoz  fordulnunk, de természeten mindenki szabadon dönti el, hogy
kihez imádkozik./
Természetesen legfontosabb az ISTENI TÖRVÉNY, a SZERETET, vagy írhatom így is SZER-ETET, hiszen
ez a legcsodálatosabb szellemi táplálék, amit
kapunk és más dolgunk sincs, mint ezt továbbadni embertársainknak. Itt van hát az ideje, ha
szeretnénk megélni együtt a FELTÁMADÁST.
Gondoljunk mindenkire SZERETETTEL, küldjünk mindenkinek SZERETETET, és ne hagyjuk ki ebből a
FÖLDET sem, annak minden vizét, hegyét, fáját,
növényét, állatát, termőföldjét.
Itt az idő a mindent átölelő SZERETET-HULLÁM elindítására és fenntartására, mert nincs más út!
Ha le akarjuk győzni a minket fenyegető támadókat, csak ez az egyetlen lehetőségünk van. Nem nagy
kérés, ugye......?
A támadásról szóló üzenet nem véletlen. Szelei Magdi elmondta, hogy a MÁTRIX teljes átalakításának a
végére értünk, a mai napon a pénz Mátrixá-nak az átalakítása
fejeződik be és tudjuk, hogy a gonoszság elsősorban innen ered. Biztos, hogy nem fogják harc nélkül
feladni a másik ember véres veritékén szerzett gazdagságukat. /Emlékezzünk a Nyirkai jóslatra: Manó
bőrét húzták Jézus képére. Itt utalás van Mani-ra, aki a legnagyobb Jézus-követő volt és 276-ban
megölték
és megnyúzták, valaint a mani-ra, a pénzre, hiszen angolul a mai napig így hívják. Azóta a pénz az úr!!!/
K. Tamás is leírta, hogy új programtömbök indulnak a világba, melyek 18-20 évre meghatározzák
Földünk és a rajta élő emberek sorsát.
Ez az új programköteg ma, vagy holnap veszi kezdetét.
Mindenkinek a maga helyén kell helyt állnia, mert el lehet rontani a dolgokat.
Én úgy gondolom, hogy elsősorban a Magyar Nép már elérte azt a szintet, hogy képes legyen
megfelelni a rá szabott feladatoknak.
A Magyar Nép ISTENI ERE-je 618, a Kárpá-tmedence rezgésszáma a mai napon 6520 az Ongostrom
skálán.
A volt kormány-szóvivő tragikus halálát én a folyamat kezdetének érzem, melyet korábban leírtam a
Rezgésszám emelkedés a Kárpát-medencében c. nagy vihart
kavart cikkemben.
Egy dolgot biztosan kijelenthetek: olyan változások kezdődnek ma és holnap, melyek meghozzák
végre a Magyar Nép FELTÁMADÁSÁT.
Én ehhez kérem a Termtő Isten, Jézus Urunk, a Szűzanya, Mihály arkangyal, az összes Angyal,
Arkangyal és Felemelkedett Mester segítségét és ÁLDÁSÁT.