Október 4-én szörnyű tragédia történt, amikor az Ajkai Timföldgyár gátja átszakadt és a vörös iszap
elöntötte Kolontárt,
Devecsert és Somlóvásárhely egy részét.
Az eseményt követően több magyarázatot olvastam, ami a történtek szellemi hátterét próbálta
megvilágítani.
/Az ezoterikusan gondolkodók számára nyilvánvaló, hogy szellemi háttér nélkül ilyen esemény nem
történik./
A magyarázatok bizonyos részei elfogadhatóak voltak, de hogy valójában mi történt, az kb. 2 héttel
ezelőtt világosodott
meg, amikor kedves ismerősöm átküldte a www.jezusosveny.plebania.hu honlap címét.
Amikor elolvastam a Jézus ösvényről szóló írást, ahogy mondani szokták, alig kaptam levegőt.
Ez a 13 km-es zarándokút 4 települést érint és halad rajtuk keresztül.
A négy település: Kolontár, ahol a betlehemi barlang található, ami Jézus születésének helye.
Kolontár és Devecser között
Mária kútját tekinthetjük meg. /Azóta tudjuk, hogy teljesen véletlenül ennek a kútnak semmi baja nem
lett, teljesen tiszta, iható a vize./
Devecserban a Lelki Egészség Szolgálatnál található a Jézus gyógyításairól szóló kiállítás, majd Jézus
nyilvános működése a
Családok Házában, ez szintén kiállítás formájában, majd a Názáreti Ház a papkertben, ahol Jézus
csendes éveit töltötte szüleivel.
A következő település Borszörcsök, ahol a Kálvária Kápolna és a fából faragott stációk tekinthetők
meg.
Elindulva a Somló hegyre 4 szoborcsoport vezet bennünket az ÖRÖM ÚTJÁN és felérve a hegytetőre
a "JÉZUS ÉL" táblát láthatjuk,
/22-es sz.kép./ majd a Nagykeresztet és Szent István szobrát./A leírás a jelzett honlap alapján készült./
Miután magamhoz tértem e honlap elolvasása utáni "sokkból", teljesen egyértelművé vált, hogy mi
történt.
Ezen a napon Jézus vére - a vörös iszap - elindult visszafelé, Drága Jézus Urunk, a Golgota felé.
Az elmúlt hónapokban egy kissebb csoporttal jártuk az országot, Tatabányán a Turul szárnyán
repültünk, SZER-tartás tartottunk
a Szelim-barlangban, majd 10.10-én Kecskemétre mentünk a 0 km. kőhöz, ahol a Felemelkedés
energiáját horgonyoztuk
és küldtük szét minden irányban. E kis csoport jellemzője az átlagot jóval meghaladó SZERETET ereje.
Úgy terveztük, hogy 11.11-én elmegyünk Szentgálra /SZENT-GRÁL/ folytatni a megkezdett munkánkat,
de a történtek
után nyilvánvaló volt, hogy mit kell tennünk.
Mivel felfelé semmilyen folyadék nem folyik, még Drága Jézus Urunk vére sem, ezért a vért fel kell
vinnünk a Golgotára és
vissza kell adnunk Jézusnak, hogy FELTÁMADHASSON. Természetesen ezt is szellemi szinten kell
érteni, mivel feltámadása
azt jelenti, hogy a Magyar Népben támad fel a Krisztusi Szellem, majd ez a Föld minden országában be
kell következzen,
hiszen a mi feladatunk a tudás terjesztése, a szellem felébresztése.
11.11-én 9,45-kor találkoztunk Borszörcsökön, a Kálvária Kápolnánál. 19-en voltunk, és köztünk volt a
Jácint-Anasztázai házaspár
Devecserről, akik átélték a tragédiát és akikkel "teljesen véletlenül" 5 nappal korábban találkoztam
egy tanfolyamon.
A jelenlétük nagy mértékben emelte a SZER erejét, hiszen Jézus vérének visszavitelében ők nagyon
fontos szerepet töltöttek be,
A következőkben leírom a SZER teljes menetét, mert ennél hűségesebben nem tudom visszadni azt,
ami történt.
A kezdésig táltos dobokkal és énekekkel hangolódtunk /köszönet érte Katának és Anishának/ A
Kápolna előtti asztalra fehér terítőre
kitettük a vörösbort és a kenyeret. /6.sz. kép!/
Körbeálltuk az asztalt, megfogtuk egymás kezét és pontosan 11.11-én 11óra 11 perckor megkezdtük a
SZER-tartást.
" Tiszta szívvel és szeretettel köszöntöm a Szellemvilágot!
Tiszta szívvel és szeretettel köszöntelek Benneteket, köszönöm, hogy újból együtt vagyunk,
köszönöm, hogy újból együtt lehetünk!
Hatalmas megtiszteltetés ért bennünket, amikor az égiek megbízásából egy nagyon hosszú folyamat
utolsó lépcsőfokát ma megtehetjük.
Kevés embernek adatik meg az, hogy egy ilyen nagyságrendű lépést megtehessen.
Kérem ezért a Mennyei Atyát és drága Nagyboldogasszonyunkat, hogy fokozott jelenlétükkel segítsék
a mai munkánkat.
Én most megidézem Drága Jézus Urunk Szellemét, megidézem a Fény Királynőjét, Magyarország
Regináját, csodálatos Szűzanyánkat,
megidézem Mihály Arkangyalt, a seregek urát, a béke őrét, Viwamus Arkangyalt a fényhozót, Widár
Arkangyalt, Magyarország Arkangyalát.
Megidézem az összes angyali ranghoz tartozó angyalt, az Angyaloktól a Szeráfokig, a Felmelkedett
Mestereket, a Magyar Nép arche-tipusait,
akik életüket, vérüket adták Drága Hazánkért, akik hősiességükkel példát mutattak. Megidézem a
Pálosokat, akik romlatlan testben várják
azt a Feltámadást, ami a mai napon be fog következni.
Megidézem a Magyar Szent Korona Szellemét!
Kérem Mihály Arkangyalt, hogy a Jézus ösvényen segítőivel végezzen  tisztítást, Viwamus Arkangyalt
meg arra kérem, hogy folyamatosan
hozzon ide fényt.
Drága, Szeretett Barátaim!
2017 évvel ezelőtt egy olyan esemény történt a Föld történetében, ami sem előtte, sem utána nem
történt meg..
Az Univerzum, a Világmindenség első teremtett szelleme, a Krisztusi Szellem lejött a Földre,
embertestet vett fel és végigjárta azt az utat,
amit mi Kisztusi útnak hívunk, vagy Üdvtörténetnek nevezünk és melynek végén Jézus Krisztust
keresztre feszítették.
Azért vállalta a kereszthalált, mert az emberíség un. objektív karmája elérte az a szintet, hogy már
kezelhetetlenné vált. /A szubjektív, egyéni
karmája mindenkinek megmaradt./  A kereszthalállal "megváltotta" az emberek bűnét, hiszen ezért jött.
Kellett egy ország is, amelyik végigjárja a Krisztusi utat és megváltja az országok, népek, nemzetek
felhalmozott bűneit.
A Lengyel lelkeket kérték fel erre, de ők nem vállalták, ám a csodálatos Magyar Lélek IGENT mondott.
A Székelykeresztúri Nagytemplom stációiba a Magyar Nép történelme bele van kódolva. A 12-ik stáció
szerint a Magyar Nép 1920. június 4-én
vállára vette a keresztet és elindult vele a Golgota felé, a 13-ik stáció szerint 1956-ban a Magyar
Népet keresztre feszítették, majd az Úniós
csatlakozásnél sírba tették. /14-ik stáció/ Csóksomylón a Salvatore Kápolnához vezető stációknál már
látható a 15-ik is, a FELTÁMADÁS, ami
most következik.
Október 4-én szörnyű tragédia történt, amikor a vörös iszap átszakította a gátat és elöntötte Kolontárt
és Devecsert. Nem értettük e tragédia
szellemi hátterét, amíg meg nem tudtuk, hogy ezen az útvonalon halad a Jézus ösvény. Ekkor vált
világossá, hogy Drága Jézus Urunk vére
elkezdett visszafelé folyni, a Golgota felé.
A tragédia egyetlen halálos gyermek áldozatát az anyja kezeiből ragadta ki az áradat, mint ahogy
csodálatos Szűzanyánk szerető öleléséből
ragadták ki Jézus Urunkat, amikor elárulták és keresztre feszítették.
A gyermeket A N G Y A L K Á N A K hívták. Úgye nem kell ennek a névnak az üzenetét magyarázni.
Aztán 1 héttel ezelőtt a TV-ben mutatták
egy fotós felvételét, aki egy bontásra itélt kolontári ház sarkáról készített felvételt. Amikor haza ment,
nem akart hinni a szemének. A ház sarkán
a csupasz téglán tisztán látszik egy gyermekarc.Ugye emlékszünk a Torinói lepelre, amelyen Jézus
Urunk kozmikus energiája égette bele testének
körvonalait. Az üzenet a téglafalon látható gyermekarccal egyértelmű. /RTL Klub, Fókusz,
Gyermekszellem Kolontáron./
Drága Barátaim!
A Jó Isten ÁLDJA meg ezt a csodálatos szellemet, aki vállalta a MEGVÁLTÁST a visszafelé vezető úton,
a Jó Isten ÁLDJA meg mindazokat, akik
halálukkal erősítették mindezt, a Jó Isten ÁLDJA meg mindazokat, akik életben maradtak, de
földönfutóvá váltak, de áldozatvállalásukkal
hozzájárultak a MEGVÁLTÁSHOZ.
Kérem ne engedjük el egymás kezét, és így  emeljük fel kezünket az ÉG felé: Mindenható Atya Isten.
/Minden szót a résztvevők megismételnek./
Szeretnénk ÁLDÁST kérni a kör közepén található vörösborra, ami Drága Jézus Urunk vérét jelképezi,
a kenyérre, ami Jézus Urunk testét
szimbolizálja. Kérjük, engedélyezd, hogy Jézus vérét és testét visszavigyük a Golgotára és átadjuk
Jézusnak. Az Atya a Fiú a Szűzanya ISTENNEK
nevében AMEN.
Kértem, hogy akinak van észrevétele azt mondja el, de a szokásoktól teljesen eltérően nem szólalt
meg senki.
Egy kicsit vártam, majd elmondtam, hogy amikor Balatonfüredre érkeztem és készültem a SZER-re,
mondtam Drága Páromnak, hogy nem hoztunk
piros-fehér-zöld szalagot, mellyel a kenyeret átköthetjük. Párom rövidesen megjelent két kissebb
darab szalaggal, amit a hátizsákunkban talált és
azt mondta, hogy összevarja. Rögtön az jutott az eszembe, hogy a szétszakított országot is össze kell
"varrnunk" és ez a folyamat most végérvényesen
elkezdődött.
Autókba ültünk és felmentünk a Somló hegyen található Szent Margit Kápolnához, ahol leparkoltunk,
majd gyalog indultunk tovább a hegy tetejére.
A hegytetőre érkezve látható a már jelzett JÉZUS ÉL tábla, /sajnos a földből kivéve és a bokorra
támasztva./
A nagykereszthez mentünk, ahol ismét körbe álltunk, mindenkinek adtam a kenyérből és a borból, arra
kérve Őket, hogy teljes átéléssel fogyasszanak
Jézus véréből és testéből.
Ezt követően egymás derekát átfogva alkottunk kört:
Gondolatban nyisd ki angyalszárnyaid és terítsd a csoport köré.A benned levő SZERETETTEL add
vissza Jézus Urunk vérét, amely benned egyesült
testével.
Teremtő Istenünk! Kérjük engedélyezd számunkra, hogy visszaadjuk JÉZUS VÉRÉT, a bennünk levő
SZERETETTEL.
Drága Jézus Urunk! Köszönjük, amit értünk tettél! Kérünk szépen fogadd vissza VÉREDET, hogy a
KRISZTUSI SZELLEM feltámadhasson.
Egy kicsivel később: Örömmel jelezhetem, hogy az ÁLDOZAT nem volt hiába való, Jézus Urunk
visszafogadta vérét, a KRISZTUSI SZELLEM FELTÁMADT.

Ezzel fejeztük be a SZER-tartást, majd kölcsönösen megöleltük egymást /37-es sz.kép./
A 10.sz. kép a csoportról készült, két fényképező kivételéve rajta van mindenki.

Nagyon jó lenne, ha a tragédiát átéltek elolvashatnák ennek szellemi hátterét, még akkor is, ha nem
hisznek a szellemvilágban. Amikor
megnyugszanak a kedélyek, mindenkinek lesz új háza, akkor már biztos helyére tudják majd tenni az
eseményeket és akkor TUDNIUK kell,
hogy milyen fontos szerepet játszottak a Magyar Nép feltámadásában.
Nem szeretném a Juhász család lelki-békéjét felkavarni, de Rájuk a leírtak hatványozottabban
vonatkoznak. Tudniuk kell, hogy milyen CSODÁLATOS
a gyermekük, aki életét áldozta a feltámadásért. Remélem lesz valaki, aki ezt egyszer elmondja.

A végére egy-két érdekesség a véletlenekből:
19-en vettünk részt a SZER-en. Számmisztikailag 1+9= 10. 1+0= 1. Ez a szám az újrekezdés száma.
Amikor megérkezett Gabi barátunk, rögtön mondta, hogy teljesen véletlenül a gépkocsija külső
hőmérőjén 11 fok van.
Marga: Az utunk során /Budapestről jövet/ mindig oda vetődött a szemem, ahol olyan hirdetés volt,
hogy JÓ ÚTON,  JÓ UTAT.
És pont, amikorr mi is megérkeztünk és az egész csapat együtt volt, még a kiskápolna előtti szertartás
előtti percekben megállt egy fehér autó
és az volt ráírva pirossal és zölddel, hogy : ÚJ MAGYARORSZÁG. /Ezt Tamás is megrerősítette./ Amikor
a piros-fehér-zöld szalagot mesélted,
még mielőtt kimondtad volna az ezzel kapcsolatos érzésedet, rögtön arra gondoltam, hogy
megteremtődik a történelmi Magyarország egysége.                          
Réka: ..a kiskápolnán is ott volt a kereszt és amikor Magyarország új egysége, igen ott, akkor létre
jött, örömömben sírni kezdtem, olyan erővel tört fel,
olyan sok élete vártam már, azt éreztem és köszönöm Istennek, hogy részese lehettem. Magyarország
felragyogott. Gyönyörű energiában álltunk,
sokan voltunk. Csodálatos, hogy sok helybéli jött el.
/Rékáék a SZER után négyen elmentek Szentgálra, ahol fantasztikus élményben volt részük,
amennyiben megkapom Tőlük az ezzel kapcsolatatos
írást, azonnal küldöm./
Kata: A Kápolnánál és a Somló hegyen olyan mértékű SZERETETET éreztem, melyet eddig talán még
soha.
Irénke: Amikor letetted a Somló hegyen a kenyeret és bort, pont a nappal szemben álltam. Ebben a
pillanatban a nap alatt - mintha a NAP uralkodna
rajta, egy pár másodpercig láttam Nagymagyarországot és a Turul madarat.
Miközben e levelet írom, kaptam egy SMS-t Tamástól, aki a SZER után elment Hévízre egy tanfolyamra.
Hazafelé tartva írta a következőt:
Szép napot! Képzeld, most jövünk vissza Hévízről és az autópályán pont csütörtökre, Devecserre
gondoltam és ekkor megelőztünk egy vörös autót,
a hátára ez volt spray-jal fújva: JÉZUS ÉL! Azt hiszem kezdődik... Isten áldjon...

Úgy gondolom, a helyére kell tenni a történteket. Nem a SZERTARTÁS végeredményét, mert az
mindenki számára nyilvánvaló.
Azt viszont igen, hogy ne várjuk azt, hogy egy-két napon belül megváltozik minden. A szellemi szinten
történt dolgoknak át kell íródniuk
fizikai síkra, ez pedig rajtunk, embereken múlik.
Azt viszont nyugodtan kijelenthetem, hogy a folyamat most már megállíthatatlan. A rossz erőknek
/finoman fogalmaztam, mert nem szeretném
ezeket a csodálatos eseményeket beszennyezni/ nem tőlünk kell félnie, hanem az általunk
megteremtett SZELLEMI ERŐKTŐL.
BIZTOS VAGYOK ABBAN, HOGY MÁR CSAK HETEK KÉRDÉSE A VÉGKIFEJLET.

Köszönöm mindenkinek, aki ÁLDOZATOT vállalt a történtekben, mindenkinek aki eljött, hogy
befejezhessük, megléphessük az UTOLSÓ LÉPCSŐFOKOT.
A JÓ ISTEN ÁLDJON MEG BENNETEKET!!!

A FELTÁMADT KRISZTUSI SZELLEM RAGYOGÓ FÉNYE ÁRADJON MINDENKIRE!