A SZER-ről

Nagyon sok szavunkban szerepel a szer szó. Mi is, hát a szer? Nem kell messzire mennünk, csak
Dobogókőig. Ha valaki vesz egy Pilis-térképet és megkeresi Dobogó-kőt, láthatja rögtön a
térképhamisítás bizonyítékát. A Thirring körút mára egy pacává zsugorodott, míg a régebbi
térképeken tisztán kivehető a Turul madár kiterített kontúrja. Kinek állhatott érdekében ennek
letagadása? Félek, hogy a választ mindnyájan tudjuk. Aki végigmegy – nevezzük Turul körútnak – az
óramutató járásával megegyező irányban, /fontos, mert jobbra forog a DNS spirálunk/, akkor
garantáltan kap egy beavatást. Talán ezt szerették volna letagadni. Felhívom mindenki figyelmét arra,
hogy a körút egyetlen centiméterét sem szabad kihagyni. Jó magyar szokás szerint az ék alakú
szárnyvégeket már lusta megtenni a vándor és levágja ezt a 2 métert. Akkor a beavatás elmarad. Le
lehet térni a körútról, de úgy kell visszamenni, hogy inkább 1 méterrel előbbre lépjünk vissza a
letérés helyétől, mint 1 cm-rel később. Semmi bajom Thirring Gusztávval, de neki ehhez semmi köze.
Ha szemben állunk az első kilátóval, akkor balra kell indulnunk és a túra Szűzanya kegyhelynél ér
véget.
A Turul körúttól nyugatra ki van írva a térképen, hogy SZER-kövek. Fel kell tételeznem, hogy a térkép
hamisítóknak halvány fogalmuk sincs a SZER-ről, mert máskülönben már nem szerepelne ott ez a név.
Ha valaki elmegy a SZER-kövekhez, hatalmas kézzel épített falakat láthat és egy csodálatos energiájú
helyet talál. Pontosan azért, mert itt végezték az igazi SZER-tartásokat, hiszen a SZER az égi
törvényeket és magát a szellemvilágot jelenti.
Ha ezt elfogadjuk, láthatjuk, hogy ma a papság igazi szertartást nem végez, hiszen nem is hisznek a
szellemvilágban.
Nézzünk a magyar nyelvből egy pár szót, melyben szerepel a SZER.
Szervezet, mellyel minden ember rendelkezik. Mit is mond ez a szó? A SZER vezet.
Ebben tökéletesen benne van a szellemvilág léte, hiszen mindenkit a SZER a szellemvilág, az égi
törvények vezetnek.
Szeretet. A SZER etet. Tehát a legcsodálatosabb égi táplálék, mellyel nincs más dolgunk, mint átadni a
másik embernek. Sajnos erre sokszor képtelenek vagyunk.
Szerelem. SZER elem.  A SZER legmagasabb lángon lobogó eleme.
Szertartás. SZER tartás. Csak abban az esetben létezik, ha ott jelen van a szellemvilág. Aki ebben nem
hisz, nem tud szertartást végezni.
Szervezet, amit megalakítunk bizonyos célok elérése érdekében. Csak akkor van létjogosultsága, ha
a cél érdekében meghívjuk a szellemvilágot. Ekkor az ISTENI ERŐ is megnövekszik, mert e nélkül
nincs eredmény. Természetesen a kijelölt célnak jónak kell lennie.
Szerda. Nyilván a szerdai napon tartották a SZER-eket, innen e napnak a neve.
Szerény. Vagy talán SZER én? Ha a SZER szerint élek, akkor tényleg az vagyok, mert tisztességre,
jóságra tanít.
Nagyon sok szó van még, ami ide kívánkozhat, most ennyi jutott eszembe. Ha a kedves olvasó
találkozik olyan szóval, ami ide illik, szívesen meghallgatom.
Megjegyzem még, hogy Erdélyben, Kézdiszentléleken található a PERKŐ.
Micsoda véletlen. Ha valakinek komolyabb segítségre van szüksége a szellemvilág részéről és nem
tyúkperekhez kér segítséget, akkor itt megteheti, mert a nevében benne van. Trianonnal
kapcsolatban mi is itt kértük a szellemvilág segítségét.

Budapest, 2010-02-08

Kristóff Zoltán
20-772-6621