A Magyar Szent Koronáról nagyon sok információt lehet olvasni, nem túlzok, ha azt írom, hogy napokig
lehetne beszélni Róla és még akkor is hallhatnánk új ismeretet.

Én arra szeretnék magyarázatot adni, hogy a Szent Korona miért a legmagasabb rangú Magyar Közjogi
Méltóság, hiszen, aki nem foglalkozik ezotériával, az kevésbé értheti ezt meg, pedig egy nagyon
fontos dologról van szó.

A földön mindennek van rezgésszáma, ami Hz-számmal kifejezhető.

A föld rezgésszáma pld. 7,83 Hz. /Schumann-rezonancia./

Ennek értelmében minden szerves és szervetlen anyagnak megvan a rá jellemző rezgésszáma, az
emberi testnek is és a testen belül a szerveinknek is. Ezért van mellékhatása a gyógyszereknek is,
mert ami pl. a májunk rezgésszámára jó, az káros lehet a szervezet más rezgésszámú szerveire.

Ezt a példát csakis az érthetőség kedvéért írtam le, hogy mindenki érzékelhesse, hogy milyen fontos
a rezgésszám meghatározása.

A mai ismereteim szerint nincs a földön a Magyar Szent Koronánál magasabb rezgésszámú szerves
vagy szervetlen anyag. /150.410  Hz. A fény Hz. száma  450.000 körül van./

Így már talán kezd érthetővé válni az, hogy miért a legmagasabb rangú Magyar Közjogi Méltóság.
Amikor a szellemvilág által kijelölt /tehát, méltó/ király fejére teszik, akkor a Koronában keringő
energia-áramlás olyan változást idéz elő a Királyban, ami közvetlen kapcsolatba hozza a Teremtéssel,
miközben a Korona elején levő párta a NÉPET avatja be.

Ezért a Szent Korona csakis AVATÁSRA használható.

Természetesen nem mindig került méltó fejre, ezért a beavatandó ruhájának, lábbelijének aranyszállal
átszőttnek kellett lennie, hogy azt az energiát, melyet nem tudott befogadni, levezesse a földbe.
Nyilván olyan nem fordulhatott elő, hogy a méltatlan – bármennyire is az volt – meghaljon, hiszen a
Szent Korona eszmeiségével ez nem férne össze.

A beavatott király csak akkor vált a Szent Korona-eszme szerint elfogadottá, ha a feltételek ennek
megfeleltek.

Mátyás Király – akiről rosszat még a legátalkodottabb történelemhamísítóink sem írtak – ezért próbálta
minden eszközzel a Szent Korona hatalmát növelni a sajátjával szemben.

Ő még igazi szakrális király volt, aki a népet szolgálni akarta és nem uralkodni rajta. Ebben segítette a
Szent Korona és a Koronán keresztül a szellemvilág.

Beszélni szeretnék még a Korona Isteni EREJÉ-ről

Minden szervezetnek vagy személynek kimérhető az EREJE egy 1-1000-ig terjedő skálán, ezt
kalibrációs számnak nevezzük. Minél magasabb a kalibrációs szám, annál magasabb az ISTENI ERŐ. A
Szent Korona kalibrációs száma 1790. február 4-ig 1000 volt, majd lecsökkent 943-ra. Nyilván akkor
cserélték le Drága Szűz Anyánk képét a Korona hátsó részén  Dukász Mihályéra.

2007. novemberében a Szent Korona ISTENI EREJE emelkedni kezdett és december 14-én ismét
elérte az 1000-ret! Ne feledjük, hogy a Magyar Nép imáinak, meditációinak köszönhetően a Korona
Mennyei Birodalomban levő lélekrésze megerősödött, ezzel párhuzamos emelkedett a fizikai testének
EREJE is. A következtetést mindenki levonhatja a saját elképzelése szerint.

Megjegyezni kívánom, hogy a Magyar Nép ISTENI EREJE is folyamatosan emelkedik, május 26-án, a
Csíksomlyói Búcsun érte el azt az ERŐ-t  /421/  amely a „működőképességéhez” feltétlenül szükséges
volt. /Csí – ksomlyó, a Csí AZ ÉLETENERGIA

egyik megnevezése, innen indult ki és terjedt szét Népünkön./

A Szent Korona EREJÉNEK növekedésével a Magyar Nép ISTENI EREJE is folyamatosan emelkedik, e
sorok írásakor /2008. január 13./ 465 a kalibrációs számunk. Csak érzékeltetni szeretném, hogy milyen
magas ez a szám: jelenleg a Vatikán kalibrációs száma 396 !!!

Az USA-é 245,  Anglia és Franciaországé 270, Németországé 275.

Nem nehéz elképzelni, mi történne akkor, ha a várva-várt változás bekövetkezne és egy méltó, a
szellemvilág által kijelölt Király fejére kerülne a Korona.

Remélem, hogy egy kicsit sikerült érzékeltetnem azt, hogy nincs a földön olyan személy, aki képes
lenne azt megtenni, amit a Szent Koronánk.

Ezért a legmagasabb rangú Közjogi Méltóság.

Amikor a Szent Korona-eszme lesz ismét az Alkotmányunk alapja, ennek a csodálatos népnek megint
lesz erkölcsi tartása, amely most annyira hiányzik.

Tekintve, hogy a föld és annak kincsei a Magyar Szent Korona tulajdonában vannak /lesznek/ rögtön a
miénk lesz a makói gázmező, az aranybányászat és minden orvul eltulajdonított föld.

Én ehhez kérem a Fény Királynőjének, Magyarország Patrónájának, Drága Szűzanyánknak segítségét,
Áldását, a Szent Korona ERE-jét.

A Jó Isten ÁLDJA meg NÉPÜNKET.Kristóff Zoltán