„Nem az a lényeg, hogy mi történik a világban,
hanem az, hogy Te ezt a történést hogyan éled meg.
Ha felül tudsz kerekedni önmagadon,
uralkodhatsz a csillagaid felett.”
                 Németh Ágnes.

Nagyon jól emlékszem gyermekkorom szomorú estéire, amikor arra gondoltam, hogy a halálom után ez
a világ nélkülem megy tovább és én erről semmit nem fogok tudni.
Már elmúltam 40 éves, amikor elolvastam Raymond Moody, amerikai orvos
„Élet az élet után” c. szenzációs könyvét, melyben a klinikai halál állapotába került, majd onnan
visszatért emberek eseteit írja le.
Szeretném rögtön leszögezni, hogy az említett állapotot megélt emberek kb. 30 %-a emlékszik vissza,
hogy halálközi élményt élt át.
Számomra ez csodálatos hír volt, mert felcsillant előttem annak e lehetősége, hogy talán mégsem ér
véget minden a fizikai test halálakor.
Moody doktor nagyon nyitott volt ezekre a történésekre és ellentétben a többi orvossal, nem küldte
pszichiátriára azokat, akik erről meséltek, hanem szisztematikusan összegyűjtötte az elmesélteket.
A teljesen megegyező, közös pontok a következők:
Amikor a klinikai halál állapota bekövetkezik, az ezt átélt személy úgy érzékeli, hogy felemelkedik és a
szoba egyik felső sarkában lebeg. Onnan látja a fizikai testét, mindent észlel, ami a szobában történik.
Minden fájdalma elmúlik, nagyon jól érzi magát.
Egy idő után elkezd haladni egy sötét alagúton, melynek végén csodálatos fény várja.
/Te Jó Isten, mintha a földre születést írnám le/ Lepereg az életfilm előtte, melyből tisztán látja, hogy
mi az amit jól és mi az, amit rosszul csinált. Majd találkozik korábban meghalt szeretteivel, vagy egy
csodálatos Fénylénnyel. Senki sem mondta azt, hogy Istennel,vagy Jézussal, mindenki Fénylényről
beszélt, kortól, vallástól függetlenül.
Ekkor jött egy hang, hogy vissza kell térned, mert még vállalt feladatod van a Földön.
Senkinek sem esett jól, hogy vissza kell térnie, de a hang újból figyelmeztette. A következő
pillanatban annyit érzett, hogy zuhan lefelé és újból a fizikai testében találta magát, rögtön érezte a
fájdalmat és észlelte a földi világot.
Elmondásuk szerint a szellemvilágban olyan leírhatatlan szeretet van, melyet nem szívesen hagytak
ott.
Természetesen, ez nem bizonyítja 100 %-osan, hogy létezik a reinkarnáció, de egy lépéssel közelebb
kerülünk ahhoz, hogy teljesen úgy sem működik, ahogy eddig tanították nekünk.
A sok eset közül, amit a könyv leír, egyet említenék meg: egy középkorú vak hölgy, a halálélmény
átélése után, felsorolta, hogy mi van a műtőben és minek milyen színe van…
A tudósok azt mondják, hogy az ember azokat az élményeit meséli el, amit TV-ben látott, vagy
könyvben olvasott és a klinikai halál állapotában ezek újból előtörnek.
A csodálatos Harrison házaspár ezért összegyűjtötte 2 éves gyermekek eseteit.
Egyet ezek közül leírok, ami Angliában történt.
Egy két éves gyermek születésnapjára kapott egy kutyust ajándékba. Szülei meglepetésére
kijelentette, hogy ezt a kutyát is Murphy-nak fogja hívni, mint az előzőt. A szülők mondták neki, hogy
eddig még nem volt kutyájuk, ezért nem értik, hogy mire gondol. Erre a gyermek a következőt
válaszolta: akkor még a másik mamám volt!!!
Szerencsére a szülők nem fojtották belé a szót, jó szokás szerint, hanem beszéltették.
Elmondta, hogy akkor nem itt éltek, hanem egy vasútállomás mellett, mert az édesapja vasutas volt.
Leírta a tájat, a nagy szürke vasútállomással, amely mellett további 7 ház volt.
Megnevezte a szüleit név szerint és elmondta, hogy még két testvére volt, és őt 7 éves korában
halálra gázolta egy vonat.
Addig beszélt ezekről a dolgokról, míg egy szép napon felkerekedtek és gépkocsival elmentek a
jelzett városkába. A cél előtt eltévedtek, de egy jelöletlen úthoz érkezve a gyermek azt mondta, hogy
itt forduljanak be, mert a kutyáját itt szokta sétáltatni. Egy-két perc múlva ott voltak az állomáson,
amely pont úgy nézett ki, ahogy ő korábban leírta.
A szülők nem sajnálták a fáradságot és utána nézettek név szerint az „előző” szülőknek.
Megtalálták a nevüket a korábbi nyilvántartásokban. Kiderült az is, hogy 5 tagú volt a család, majd
egyszer egy fővel csökkent. Nem lehetett teljes biztonsággal megállapítani, hogy ez a történet
szempontjából főszereplőnek számító gyermek volt, mivel 5 évente volt összeírás, de az idősebbek
emlékeztek egy szörnyű vonatbalesetre.
A másik, legjobban dokumentált esetet könyvben is kiadták: Santi Davis: Előző életem címmel. Akit
érdekel, Interneten talán még megszerezhető.
Fel kell tennem a kérdést: miről beszélt ez a gyermek, ha nem létezik a reinkarnáció?
Lélekvándorlás nélkül az eset megmagyarázhatatlan.
A Bibliában le van írva, hogy a Teremtő a saját képére teremtett minket. De aki úgy gondolja, hogy ez a
fizikai testre vonatkozik, súlyosan téved.
Ha így lenne, akkor a Jó Isten, a Teremtőnk miért bujkál előlünk? Önöknek az apja-anyja bujkált Önök
elől? Mert az Istent még senki sem látta, pedig azt mondják, hogy ahogy fent, úgy lent. Akkor miért
nem látjuk?
Azt hiszem tisztázni kell egyszer s mindenkorra, hogy nem a fizikai testünkről, hanem a szellemünkről
van szó, ez az ami hallhatatlan.
Nézzük meg a teremtés folyamatát. Képzeljük el, /nagyon nehéz/ hogy ebben a világmindenségben
nem létezik semmi, csak és kizárólag az az energia, amit mi Istennek, Allahnak, Manitunak stb.
neveztünk el. Ez az energia tudja magáról, hogy létezik, de megítélni nem tudja magát, mert nincs
viszonyítási pont. Én is csak akkor tudom megítélni magam, ha összehasonlítom egy jó pár emberrel a
tulajdonságaimat.
Ezért viszonyítási pontokat teremt, önmagán kívül, mégis önmagán belül…
Önmagán kívül, hiszen külső viszonyítási pontokat teremtett, mégis önmagán belül, hiszen mindenütt
Ő van. Nem könnyű…
Megteremti a Krisztusi szellemet és billiónyi Isteni szikrát. Megteremti Lucifert, / Lucifer = fényhozó/
és egy nagyon nehéz feladatra kéri fel: vállalja el a negatív oldalt, mert ha csak a jó és jó között lehet
választani, akkor nincs választási lehetőség. Lucifer elvállalja, ezért minden elismerésem az övé.
A teremtés mindig tizenkettesével történik, sajnos a Krisztusi és Luciferi szellemmel együtt teremtett
többi szellemről nem sok információ van, talán Babadji, Metatron, Maitreja, Mihály arkangyal lehettek,
többek között.
Az így megteremtett szellemek is tovább teremtettek, mindig 12 új szellemet, felhasználva egyet-egyet
a billiónyi Isteni szikrából.
Túl hosszú lenne leírni az egész folyamatot, de a lényeg az, hogy egy idő után volt, aki a Lucifer felé
fordult, ezért a fénye elkezdett csökkenni. Lehetősége lett volna visszatérni a Krisztusi útra, de nem
tette. Kezdett besűrűsödni a szellemtest és ennek a folyamatnak a végén jelent meg a már teljesen
sűrű fizikai test.
Természetesen, aki idáig jutott, annak minden vágya, hogy egyszer visszatérhessen oda, ahonnan
elindult, a Teremtő Energiához. Ez éltet, mozgat bennünket.
Fizikai síkon kisebb-nagyobb hibákat vétünk, ezzel diszharmóniát okozunk. Ezért a köztes létben, a
Bardóban, amikor az életfilm lepereg előttünk, feladatokat jelölünk ki a következő életünkre, ezt
hívjuk karmának. Lehetnek tanácsadók, de döntenünk nekünk kell.
Elsődleges feladat, hogy a következő életünk végére magasabb rezgésszámot érjünk el, mint amivel
megszülettünk. Mindig azzal a rezgésszámmal születünk meg, mellyel az előző életünkben eltávoztunk.
Amikor szembetalálkozunk a vállalt feladatokkal, akkor nem értjük, hogy ez miért történik velünk, mert
a vállalás a tudatalattiban van és senki nem mondta nekünk, hogy ez így van.
Sőt, pont az ellenkezőjét tanítják.
Ezért nem tudjuk feldolgozni a történteket, nem tudjuk megoldani a vállalt feladatot, ezért később
újból szembetalálkozunk vele. Nem tudjuk feldolgozni mindazt, ami történt, a feldolgozatlan
információ kivetül és kezdődik a betegség.
Ezért mindenkit arra kérek, hogy a rögöket soha ne kerülje ki, hanem győzze le őket, hogy soha többé
ne tudjon Önök elé gurulni.
Fogadják el, hogy Önökkel mindig az történik, amit saját maguknak megteremtenek. Kozmikus
törvény, hogy a lélek szabad akarata érvényesül, ebből pedig ez következik.
Az örök körforgásnak, a lélekvándorlásnak ez a lényege. Ez éltet minket, ezért harcolunk. Egyszer
elindultunk valahonnan és minden vágyunk az, hogy oda egyszer visszatérjünk
Nem kell ebben hinni, ez akkor is így van, ha nem hiszünk benne.
Mit érne az élet, ha az csak a bölcsőtől a halálig terjedne.
Remélem, aki hisz Istenben, az biztos azt mondja, hogy a Teremtő igazságos. Akkor milyen igazság
lenne az, hogy valaki 1 napot, a másik 90 évet él, hogy az egyik ragyogó képességekkel és testtel, a
másik nehéz felfogással és gyatra testtel születik, stb.
Ezek az egymást követő életekben egyenlítődnek ki, mert így igazságos
Kérem fogadják el, hogy most teremtik meg a következő életeik alapját, ezért még nem késő!
Azt szoktuk mondani arról, aki meghal, hogy jobb létre szenderült.
Fordítsuk le ezt a teljesen magyar mondatot:
jobb = valaminek, vagy valakinek a magasabb foka
lét = élet
szenderül = csendben elalszik.
Összerakva: egy magasabb rendű életbe alussza át magát.
Nagyon sok mindent lehetne még írni a lélekvándorlásról, de nem szeretném hosszúra nyújtani a
leírtakat. Ha valakinek kérdése van, kérem írjon, vagy hívjon. Szívesen állok rendelkezésre.
Egy-két szó, melyet érdemes tudni a leírtakkal kapcsolatban:
Karma = életfeladat. Van egyéni, család, csoport és ország karma. Mindenki megválasztja, hogy hova,
kihez akar leszületni, ki és m i szolgálja legjobban a vállalt feladatát. Figyelem: a szülőket mindig mi
választjuk.
Monád = ősszikra
Isteni én = aki a szellememet teremtette
Lélektestvér = akivel együtt teremtették a szellememet. A 12 teremtett szellem csak együtt tud
felemelkedni, ha valamelyik lemarad, be kell várni.
Lélek = a szellemet, a fizikai testet működteti, rossz fizikai példával a gépkocsiban a motor.
Duál pár = a szellemvilág eredetileg androgün, tehát egynemű. A női és férfi princípium együtt van
meg bennük, ez hajtja élteti őket. Amikor a szellem Lucifer felé fordult és a fénye csökkent,
megkettőzte önmagát, hogy erősebb legyen. De nem a várt hatás következett be, hanem szétvált a
női és férfi princípium és azért folyik a küzdelem, hogy újból egyesülhessenek. Senki sem tudhatja,
hogy ki a földön a duál párja. A teremtő csak több ezer év elteltével engedélyezi egyszerre a
lejövetelüket. Ha megoldják a rájuk rótt rendkívül nehéz életfeladatot, akkor a következő életükben
újból egyesülhetnek.
A lélektestvérek felismerhetik egymást.

Kristóff Zoltán 20/772-6621