Jézus származása.

Teljesen mindegy, hogy Jézus hova született le, amíg egy nép felsőbbrendűségének igazolására a
történelmet meg nem hamisítja. Teszi ezt egy olyan nép, aki a legnagyobb keresztény gyűlölőnek
számít. Én a következőkben bizonyítékokat fogok felsorolni, Badiny Jós Feri bácsi írásait felhasználva.
Mindenki döntse el, mi az igazság.
Jézus arámi nyelven beszélt, ezt senki sem vitatja. Erre én azt kérdezem, hogy ha zsidó volt, miért
nem héberül beszélt. Erre még senki sem adott magyarázatot.
Nézzük meg, mit jelent az arámi szó. Láthatjuk, hogy két szótagból áll az ar-ból és az ám-ból. Az ar = ár,
áradás. He valamely ország, vagy nép nevében ezt olvashatjuk, akkor tudni lehet, hogy egy nagyobb
népcsoport kiáradásáról beszélünk, nem 10-20 emberről. Egész véletlenül benne van a Magy-ar és a
HUN-g-ar-ban is. Tehát a MAG és HUN nép kiáradását jelenti. Az ám szótag viszont anyajogú népet
jelent, ellentétben az ar-ab népcsoporttal, ahol az ab apajogúságot jelöl és ennek a népnek
kiáradását. Mindenki tudja, hogy az arabok hogy bánnak a nőikkel.
Ki volt Jézus születésekor anyajogú nép? A zsidók biztos nem, nincs is a nyelvükben a
Nagyboldogasszonynak megfelelő szó. Abban az időben a Párthus Birodalomban élők voltak
anyajogúak.
Nem véletlen, hogy minden eszközzel ezt az anyajogúságunkat szeretnék eltüntetni.
A Magyar Szent Koronáról Drága Szűzanyánk képét vették le, az imáinkban az Atya- Fiú- Szűzanyából,  
Atya- Fiú- Szentlélek lett, holott a Szentháromság a Szűzanya nélkül elképzelhetetlen.
Ravennában a Vatikán kiállítást rendezett és ezen kitettek egy képet, melynek címe: Három királyok.
Ez a napkeleti bölcseket – Gáspár-Menyhért-Boldizsárt ábrázolja csúcsos süvegben
és a kép jobb felső sarkában ott van a 8 szirom, ami minden esetben anyajogú népet jelent.
Tehát az említett három király egy anyajogú országból jött, ezt a csúcsos süveg is jelzi. /Csak
mellesleg jegyzem meg, hogy véleményem szerint a csúcsos süveg energiát generált, ugyanúgy,
ahogy a piramis forma és nyilván az aranymetszés szabályai szerint készült./ Miért hozta volna hírét
egy zsidó Jézus születésének a 3 anyajogú király?
A zsidóknál olyan büntetés, hogy keresztre feszítés nem létezett. Soha nem árulták volna el, tudva
azt, hogy keresztre feszítik. Nem véletlen, hogy a bűnöző Barrabás és Jézus közül a zsidó Barrabást
szavazták meg, mint kegyelmet kapó személyt és Jézust ítélték kereszthalálra.
Tiberius császár Jézust fel akarta vetetni a római Isten-karba. Csak azért nem sikerült, mert a
szenátus leszavazta. Feltételezi valaki, hogy a császár olyan gyengeelméjű lett volna, hogy egy zsidót
ajánl az Isten-karba?
A Torinói Halotti Lepel anyaga teljesen megegyezik a Párthus királyi család palástjának anyagával.
Ehhez olyan földi halandó, aki nem a királyi családból származott, soha nem juthatott volna hozzá.
Jézus Galileában élt. Galilea azt jelenti, hogy a nem zsidók országa. /Vagy az idegenek országa./ A
zsidóság a mai napig Jézust gój-nak, idegennek nevezi
Jézus korának két legelismertebb zsidó történet irója Josephus Flavius és Teberius Justus voltak.
Justus abszolút kortárs volt, mégis egyikük sem írt Jézus keresztre feszítéséről.
Elhiszi valaki, ha egy néphez megérkezik a Messiás /figyelem, a Messiás nemzetpolitikai rang, feladata
minden eszközzel, tehát gyilkolások árán is, megvédeni a népet. Jézus ilyen volt?/ akkor erről a
drámáról egy sort sem írnak?

Mindenki döntse el, mit hisz. Bizonyára sokkal több bizonyíték létezik, amiről nem tudok, vagy nem jut
eszembe.

Kristóff Zoltán
20-772-6621