Az alábbi összefoglalóval szeretnék mindenkinek ÁLDOTT, FÉNYBEN ÉS SZERETETBEN GAZDAG
KARÁCSONYT
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNNI.

Egyre inkább úgy érzem, hogy egy folyamat vége felé közeledünk. Nem tudom  - és úgy gondolom,
hogy a Teremtőn kívül senki sem - hogy pontosan mikor ér véget ez a folyamat, de sok már nincs
hátra belőle, az biztos.
Amit leírok, elsősorban velem történtek meg, ezért elnézést kérek, nem az egóm íratja velem a levelet.
Egyszerűen egy összefoglalót szeretnék készíteni azokról az eseményekről, amelyek 2008. július óta
történtek. Ezeket mind elküldtem Nektek, de talán nem felesleges összefoglalni a történteket, mert
összesűrítve olvashatjátok és így könnyebb áttekinteni mindazt, amit átéltem Veletek és ami reményt
ad arra, hogy valaminek a végére értünk.
Remélem e levél is hozzájárul ahhoz, hogy boldogabban teljenek az ÜNNEPEK.
Már 2007-ben  elkezdtem foglalkozni az ISTENI ERŐ-vel, ill. ennek mérésével, David R. Hawkins
ragyogó könyvének elolvasása után. Az író felállított egy 1-1000-ig terjedő skálát, amin az ISTENI ERŐ  
mérhető. Mérhető az is, hogy egy szervezetnek,  vagy egy országnak pl. mekkora ISTENI ERŐ-vel
kellene rendelkeznie ahhoz, hogy működő képes legyen.
/Az ISTENI ERŐ tartalmazza az összes pozitív cselekedetet, főleg a SZERETETET, jószívűséget,
segítőkészséget stb. a kisbetűvel
írt erő meg ezek ellenkezőjét.
A Magyar Nép ISTENI ERE-je 2007. májusában 414 volt, a Szent Koronáé pedig 943. Ahhoz, hogy
országunk  "működőképes" legyen, hogy egyáltalán beindulhasson az igazi változás, el kellett érjük a
421-et. Ezt, ahogy Mihály Arkangyal előre jelezte, a 2007-es Csíksomlyói Búcsúval elértük, így ekkortól
lehet figyelemmel kísérni a felemelkedésünket, ez annak a folyamatnak a kezdete, melynek a vége
felé közeledünk. Csak megjegyezni kívánom, hogy már akkor a Föld nevű bolygón a Magyar Nép
ISTENI ERE-je kiemelkedett, csak az összehasonlítás miatt írom le, hogy a Vatikáné 396 volt és ez
utóbbié azóta sem változott.
A Magyar Nép ISTENI ERE-je viszont szép lassan, de folyamatosan emelkedett, ez pedig azt is
bizonyította, hogy népünknek FELADATA, KÜLDETÉSE van! 2008. július 1-4 között 3 db. almára üzenetet
kaptam az Égiektől. Szeptember elejére sikerült megfejtenem a nagy részét, de még most is van olyan
terület, amit nem tisztán értek. /Erre még visszatérek./ Az egyik alma 2008-ról, a másik 2009-ről, a
harmadik, pedig 2012-ről küldött üzenetet. A 2008-as alma legfontosabb üzenetei: október 13-tól Drága
Nagyboldogasszonyunk magasabb rezgésszámú energiája áramlik a Kárpát-medencébe, ez a
Szellemvilág ajándéka a Magyar Népnek. A Szent Korona is ÚJ FÉNYT kap, egy a boldogságtól szinte
összefolyó táncoló pár jelzi, hogy mi vár ránk. Az almára küldött időkód annyira zseniális, hogy erre
csak az Égiek képesek. /Remélem hogy ennek a hónapnak a végére  -3 hónap szünet után - ismét élni
fog a honlapom és aki fel szeretné frissíteni mindazt, amit összefoglalok, megteheti. A változás napja
1-2, a Felemelkedés napja, stb. www.napfonat.eu  Már utolérhető, de sajnos nem tökéletes.
Mindenkinek értesítőt küldök, ha rendben lesz./ Az új energia érkezését erősíti az a tény, hogy ettől a
naptól kezdve az ISTENI ERŐ-nk naponta 1 egységet emelkedett, kivéve 11.11-ét, mert aznap nem
mozdult. November 17-re viszont elérte a 618-at, ahol azóta is áll. A 618 nagyon fontos szám, az
aranymetszés száma. Számmisztikailag ebből a pontból lehet végrehajtani az óriási ugrást. Gondolom,
nem csak én várom ezt...
A Szent Korona ISTENI ERE-je is folyamatosan emelkedett, hála annak a rengeteg csodálatos
embernek, akik dolgoztak azon, hogy a Szellemi Birodalomban található LÉLEKRÉSZE ISMÉT
ÖSSZEKAPCSOLÓDJON A FIZIKAI KORONÁVAL. December 14-én a Szent Korona ISTENI ERE-je ismét
elérte az 1000-ret, a legmagasabb számot, amellyel korábban is rendelkezett, pontosan 1790. február
2-ig, mert ekkor csökkent le 943-ra. Nyilván akkor nyúltak hozzá a Koronához, mielőtt február 6-án
visszaadták. A 2009-es alma legfontosabb üzenete, hogy január 21-én a MAGYAR NÉP
FELEMELKEDIK!!! Természetesen ez szellemi szinten történik, ugyanúgy, ahogy az ISTENI ERŐ-nk 618-
ra emelkedése is, ehhez a NÉP-nek fel kell nőnie. De ha szellemi szinten már  megteremtődött, akkor
nincs olyan hatalom, ami ezt magakadályozhatja!  És a jelzett felemelkedés megtörtént! Az alma
ellentétes felén hihetetlen képek vannak. Egy angyal vív óriási küzdelmet az ördöggel. Az ördög karja
lefelé hajlik és egy ijesztő vasmarokban végződik. Ez a vasmarok Drága Jézus Urunkat akarja
összeroppantani. De az elrejtett időkód szerint augusztus hónapra az angyal legyőzi az ördögöt. Az
üzenet az USA-ra vonatkozik!!! Szellemi szinten már ott is változtak a dolgok. Július 30-án 20 h-kor
elindultam otthonról egy baráti látogatásra. Alighogy kiértem az M0-ra és ráfordultam Szentendre felé,
az égen megláttam egy hatalmas négyzet alakú piros felhőt, melyben egy óriási fehér fénykereszt volt.
Kb. 15-20 percen keresztül volt látható. Decemberben találkoztam egy nyíregyházi barátommal, aki
elmondta, hogy szeptember vége felé a Kárpát-medence rezgésszáma elkezdett emelkedni.
December 4-én, a találkozásunkkor ez a rezgésszám az Ongostrom-skálán /Japánok használják./  4400
volt. Azt az információt kapta, ha ez a szám eléri a 6000-et, akkor ezt a rezgésszámot az "ellenségeink"
nem tudják már elviselni és eltávoznak a Kárpát-medencéből. Azóta természetesen már bőven
meghaladtuk a 6000-res számot, de tömeges elvándorlásról nem hallottam - sajnos.
December 21-én Drága Párom megsütötte a szokásos karácsonyi bejgliket, összesen négy darabot.
Amikor benézett a sütő ablakán, elkeseredve mondta, hogy megrepedt az egyik. Teljesen mindegy, az
íze ugyanaz - vigasztaltam. Amikor a bejglik megsültek,  kitette az asztalra hűlni. Ahogy ott jártam-
keltem egyszer csak valami a bejglikre vonzotta a tekintetem. A lélegzetem is elállt! Kiabáltam a
Páromnak, hogy gyere ide és nézd meg, a repedés nem repedés, hanem egy jászol és benne fekszik a
kisded. Azonnal hoztam a fényképező gépet és felvételeket készítettem a bejglikről, hála Istennek.
Egy regényt lehetne írni arról, amit felfedeztem rajtuk. Csak gyorsan összefoglalva: Az első bejglin / a
mi szemszögünkből nézve az egészet/ az ördög csúf feje látható, a homlokán egy fényből készült
korona, szinte mértani pontosságú fűrészfogakkal. Azért van fényben a koronája,  mert sajnos még az
ő hatalma érvényesül. /De már csak fizikai síkon!!!/ A második bejglin látható alul a jászol. Amikor
kinagyítottam, észrevettem, hogy a kisded törzse az JÉZUS arca. Balra néz, itt felfedeztem a Fény
Királynőjét, Drága Szűzanyánkat, aki 3 emberfejet tart az ölében. A jelzés egyértelmű: Gáspár,
Menyhért Boldizsár a három NAPKELETI BÖLCS, akik Jézus születését hozták hírül. Itt ismét született
valaki...A kisded szájából és a fej felső részéből csak úgy árad ki a FÉNY. A jászol fölött megtaláltam a
csodaszarvast. Tisztán látszik mindkét agancsa. Az orrára a bejgli széléről egy szellemvilágbeli alak az
orrára teszi a kezét, mintegy jelezve, hogy Ők vezetik a Magyar Népet. A bejgli felső harmadában
látható egy érdekes alak, akit nagy nehezen Tutanhamonnal azonosítottam, Egy szabályos félkörív.
szerű kristályra teszi a kezét, melyet mintha programozna. Tutanhamon nagyon fiatalon meghalt, sok
minden nem maradt róla, de azt tudjuk, hogy új vallást alapított. Én úgy gondolom, hogy az ősmagyar
vallásunk fog modern köntösbe öltöztetve újjáéledni. Valószínű erre utalhat a jelenet.
Tutanhamont felett ismét ott a boldogságtól összeolvadó, táncoló pár!!! A harmadik bejglin egy két
lábon álló UNIKORNIS látható, fején a Szent Koronával. Bal felől egy emberalak átnyújtja neki a FÉNYT!
Feljebb, sokszori nagyítás után találtam egy fényből álló fejet, nem tudom ki lehet.
A 2010-es év nagyon izgalmas volt. Sokat jártam kódbekötésekre, elsősorban a Pilisbe.
A Teremtő Isten kegyelméből és a Szellemvilág megbízásából  július 6-7-8-án nemzetkarmát kellett
oldanom. Ezt nem én találtam ki, hanem két, médiumi képességekkel rendelkező barátom szólt emiatt.
Az első nap Kondorosra kellett mennünk, Drága Párom mellett elkísért egy kedves spirituális társunk
is. Itt egy elhagyott kápolnánál csináltuk az oldást. Másnap ketten a Párommal folytattuk, Salgó vár,
Egri vár és Nyíregyháza volt az Égiek által kijelölt hely. Az Egri várban olyan hihetetlenül sok szellem
jelent meg, hogy szinte alig fértek el. A vár ostrománál meghaltak jelentős része ismét eljött.
Azóta sem tudták feldolgozni szörnyű halálukat, hiába ők voltak a támadók. A karmaoldás végén
békével távoztak. Ezért volt szükséges az oldás, mert ez is visszahúzta a Magyar Népet. A harmadik
nap Polgárdiba mentünk, ahol a Katolikus Templomban fejeztük be a ránk kirótt feladatot. Nem sokkal
később megismerkedtem Cs. Katalinnal, aki hasonló feladatot kapott az Égiektől, de azzal, hogy a
jelenlegi ideiglenes határokon kívül rekedtek körében kell elvégeznie a karmaoldást. Ketten mentünk
Pilisszentlélekre, a Pálos kolostor romokhoz. Ezt a helyet a Szellemvilág JÉZUS KEZÉNEK  hívja!
Megtiszteltetésnek vettük, hogy megbíztak minket ezzel a nemes feladattal... Szeptemberben
csatlakoztam egy kisebb csoporthoz. Egy kedves ismerősöm hívott, akivel évek óta ismertük egymást
a MAGYAR rendezvényekről. El kell mondjam, hogy véletlenek nincsenek. Ilyen nagyságrendű
SZERETETTEL, ritkán találkozik az ember, mint ami ennél a csoportnál tapasztalható 9-én Tatabányára
mentünk a Szelim barlangba és a Turulhoz, SZER-tartást végezni. 10-én Kecskemét következett, ahol a
Fő-téren található a 0 km-kő. Innen indulnak minden irányban a jelzések, hogy melyik város hány
kilométerre van és melyik irányban található. /Aki erre jár, ne hagyja ki!!/ Aznap a Felemelkedés
energiáit horgonyoztuk le és küldtük tovább minden irányban. 11-én Borszörcsök következett, a
Jézus Ösvényen. Célunk Jézus vérének felvitele a Golgotára /Somló hegy/. Az Ajkai Timföldgyár
tragédiája megértette velünk ennek szellemi hátterét, azt, hogy vér visszafelé folyt a Jézus Ösvényen
addig, amíg a terepviszonyok ezt lehetővé tették. Folytatni kellett a vér útját, visszaadni Jézusnak,
hogy SZELLEME FELTÁMADHASSON A MAGYAR NÉPBEN. 12.12-én Pilisszántón a Csillagösvényen
átadtuk ezt a rezgést az ott található ŐSEINKNEK, kérve Őket, hogy szellemiségüket ébresszék fel a
magyar Népben. A Boldogasszony kápolnában fejeztük be, ahol Drága Szűzanyánkhoz imádkoztunk,
hogy segítsen minket jelenlegi harcunkban, a FELEMELKEDÉSBEN. A hó végig szakadt, de amikor
kijöttünk a kápolnából, a Ziribár felett /Pilisszántó keleti része./ felragyogott a fény. Látható volt a
kápolnában a lila fényoszlop, ami a Csillagmag-üzenetben /Veres Mónika/ a lila színű, hatalmas
ANGYAL érkezését jelezte. /Megtekinthető: a googléban:  ahimre.freeblog.
u/archives/2010/12/16/Megtermekenyites/- 72k . Az írások végén látható a ragyogó lila fény, amit
semmi más nem indokolt. A 2009-es alma tetején látható az Orion csillagkép. /Régen Nimródnak hívták.
/ Ez már 2010-re utal. A csillagképtől balra felfedeztem három számot. 3 6 3. Nem tudtam rájönni, mit
jelenthet. Arra gondoltam, talán így jelzik a Karácsonyt. 2010= 3,  24-e=6, 12.hó= 3.
Megszoktam már, hogy sokszor olyan módon közlik, amit szeretnének, hogy ne legyen egyszerű a
megfejtése, csak akkor jöjjek rá, amikor annak eljön az ideje. Ha a sorrend jó, talán hamarabb
megfejtem. Amikor leültem a számítógép elé, hogy megírjam e levelet, elolvastam a bejövő
üzeneteket, köztük Lendvay Katalin hihetetlen szépségű, szívet-lelket melengető üzenetét, "Az ősi
kapuk megnyílnak." Ebből idézek: "Szent Karácsony éjjelén az Ég a Földre költözik, elhozza az Új Élet
hírnökét, mely tudatja,- megváltódik a magyar. Békesség a szívekben, öröm a lelkekben."
Úgy hiszem, hogy pontosan erre utalt a jelzett három szám. Csodálatos Karácsonyunk lesz, még akkor
is, ha fizikailag esetleg nem érzünk semmit. AZ ÉGBEN SZÉDÍTŐ GYORSASÁGGAL ZAJLANAK AZ
ESEMÉNYEK - A MI ÉRDEKÜNKBEN. A folyamatnak lassan vége. Ezt vártuk már, ki tudja mióta! Bármi is
történik Veletek, tudnotok kell, hogy rövidesen egy olyan korszak köszönt be Magyarország életében,
amikor Magyarország a Magyaroké lesz, amikor a kormány /vagy inkább a király!/ a mi érdekünket fogja
szolgálni, amikor ismét a Szent Korona lesz a legmagasabb rangú KÖZJOGI MÉLTÓSÁG, amikor a
Magyar Tudományos Akadémia nem a hazugságokat fogja szajkózni, hanem a Magyar Nép érdekeit
képviseli, amikor a Nemzeti Bank nem a nemzetközi pénzoligarchai utasításainak megfelelően fogja
dróton rángatni a magyart, amikor az MTV és a Magyar Rádió nem magyarellenességet fog sugározni,
amikor a jó Magyar Forintot ismét itthon fogjuk nyomtatni és nem rögtön kamatra fogjuk felvenni,
amikor családokat nem fognak semmirekellő bankok az utcára tenni, stb, stb. Ja és üzenem Simon
Pereznek: MAGYARORSZÁG NEM ELADÓ!
Drága Barátaim!
Én csak egy jelentéktelen porszem vagyok és mégis annyi minden történt velem. Gondoljatok bele,
hogy mennyien írhatnák le azt, ami velük történt. Hetekig olvashatnánk a csodákat! Talán nem is
gondoltuk volna - mondanánk.
Nekem az a tapasztalatom, hogy bármerre is mentünk, fantasztikus embereket ismertünk meg. MÁR
NAGYON SOKAN VAGYUNK.
Természetesen a médiából csak a szenny folyik, ezért érezzük azt, hogy sokkal rosszabb a helyzetünk,
mint amilyen valójában.
DRÁGA JÉZUS URUNK, SZŰZANYÁNK MÁR ALIG VÁRJÁK, HOGY EGYÜTT ÜNNEPELHESSENEK VELÜNK.
KÉRLEK BENNETEKET, HÍVJÁTOK MEG ŐKET KARÁCSONY ESTÉRE, ÉLJÜK ÁT KÖZÖSEN AZ ÜNNEPET.
VÁRJUK KÖZÖSEN AZT, HOGY AZ ÉG A FÖLDRE KÖLTÖZIK.
Én Karácsony este a szívem minden szeretetével kapcsolódok mindenkihez, aki MAGYARNAK érzi
magát.
A Drága Jó Isten ÁLDJA meg MAGYARORSZÁGOT!!!