2007. áprilisában olvastam David R. Hawkins ERŐ kontra erő c. csodálatos könyvét.

/ a Dán Király a legmagasabb Dán kitüntetéssel jutalmazta az írót e művéért./

Ha valaki ránéz a könyv címére, rögtön érezheti, hogy az ERŐ kétféle minőségéről van szó. A
nagybetűkkel írt ERŐ jelenti az ISTENI ERŐT, ebben benne foglaltatik a szeretet, a jóság a kedvesség,
stb: minden pozitív gondolat és cselekedet. A kisbetűkkel írt erő ennek teljes ellentéte, tartalmazza a
háborúskodást, a gyűlöletet, a rosszindulatot, a gonoszságot és minden negatív gondolatot,
cselekedetet.

Az író felállított egy skálát, amely 1-1000-ig terjed és e skálán mérhető mindenkinek és mindennek az
ISTENI ERE-je. A mért eredményt kalibrációs számnak nevezzük.

A kalibrációs szám a kinezológiához és az AROLO-hoz  hasonló izomteszttel, mindenki számára
elérhető módon kitesztelhető. Ez azért fontos, mert a tudomány számára kritériumként támasztott
ismételhetőséget is bármikor lehetővé teszi.

Kanadában 500 pár tesztelt egy bizonyos dolgot, az eredmény megdöbbentően egyforma volt.

Ha most bárki azt hiszi, hogy ezt a módszert rövid időn belül bárhol is a világon bevezetik, nagyot
téved. Hiszen minden, ami eddig történt az Univerzumban, ezzel a módszerrel kimérhető. Kinek lehet
ez érdeke? A hazug kormányoké? Itt nem csak Magyarországra gondolok…

A módszer azért működik ilyen tökéletesen, mert a makrokozmoszban mi vagyunk a mikrokozmosz és
minden információval rendelkezünk, vagy ki tudjuk csatolni az Univerzumból.

Feltétlen meg kell említenem a teszt leírása előtt Mahatma Gandhi példáját. /Mahatma = nagyszerű
lélek. Csak nagyon kevesek kapják e jelzőt a földön./

Gandhi kalibrációs száma 700 volt, az angol gyarmatosítóké pedig 175. Gandhi kiadta az utasítást:
erőszakot alkalmazni TILOS! Nemrég játszották a TV-ben az életéről készített kétrészes filmet, ott is
volt olyan jelenet, amikor ütötték-verték az Indiaiakat és Mahatma Gandhi rájuk kiabált: ne üss vissza!!!

Ez  a nagyszerű lélek nagyon is jól tudta, hogy az erőszak az erő-t növeli és az Ő EREJÜKET csökkenti,
hiszen abba a kategóriába tartozik, hiába csak visszaüt valaki.

A történelem folyamán először az angol gyarmatosítók vereséget szenvedtek egy vékony, mondhatni
törékeny embertől, hiszen ne feledjük, az emberi nagyság belülről ered!

De ennek a történetnek van egy nekünk, Magyaroknak is példát mutató tanulsága, ezeket a sorokat is
inkább e miatt írom.

Jeleztem, hogy mindenkinek és minden szervezetnek van kalibrációs száma. Egy példát szeretnék
leírni ezzel kapcsolatban, az érthetőség kedvéért.

Az EU. Kalibrációs száma 104. /Száznégy!!!/ Ahhoz, hogy működőképes legyen, az ISTENI ERŐ-nek 565-
nek kellene lennie. Nem nehéz azt a megállapítást  tenni, hogy az EU. soha nem lesz működőképes,
mert olyan kicsi az ISTENI EREJE! A Teremtés által elvárt 565-ös kalibrációs számot egy olyan
szervezet, mint az EU: aki az államok önrendelkezési jogát vonja meg, ezt soha el nem érheti.
Nyugodtam mondhatom, hogy a Teremtés által halálra van ítélve. Ennek csak az időtartama kérdéses.

Nagyon kell vigyázni viszont arra, hogy az EU-ról mindent el lehet mondani – kulturált módon. Ha erről
megfelejtkezünk és átkokat szórunk rájuk, akkor az ő erejüket növeljük.

Ez mindenre és mindenkire igaz. És ezt ők nagyon jól tudják. Ezért büszke arra egy ország vezetője,
hogy ő – hazudik. Aki nem tudja magát türtőztetni és átkozódni kezd, szidalmazni kezdi, az ő erejét
növeli.

Egy dolgot lehet tenni, bármennyire is nehéz: ÁLDÁST kell rá és rájuk kérni, mert az ÁLDÁS = FÉNY ÉS
SZERETET, ez az, amit nem tudnak elviselni.

Amikor befejeztem a könyv olvasását – micsoda véletlen – pont AROLO 2-es tanfolyamot tartottam és
úgy gondoltam, hogy pont beleillik a tanfolyam anyagába ezeknek a teszteknek a készítése.

Természetesen a Magyar Nép helyzete állt az első helyen, azután, hogy mindenkinek kimértük a saját
kalibrációs számát. Jellemzően 300 és 400 között voltak a számok. Az eltelt időben többször is sor
került ilyen mérésekre és az a tapasztalat, hogy általában az egyéni kalibrációs számok ezen értékek
között mozognak.

Az egyéni ISTENI ERŐ-t általában egy élet alatt csak 5 ponttal lehet emelni, az országok, vagy valamely
szervezetét pedig szinte korlátlanul.

A Magyar Nép ISTENI EREJE 2007. májusában 414 volt, a Szent Koronáé pedig 943.

Megnéztük azt is, hogy mennyinek kellene lennie Népünk kalibrációs számának ahhoz, hogy az ország
egyáltalán működőképes legyen. Ez a szám 421 volt.

Mihály arkangyal azt üzente, hogy a Csíksomlyói Búcsúval elérhetjük a Teremtés által megjelölt
kalibrációs számot. Ez meg is történt és a Búcsú után Drága Hazánk végre elkezdhette a
FELEMELKEDÉST!!! Addig a leírtak alapján – esélye sem volt.

Az ISTENI ERŐ fokozott kiáramlása elkezdődött. CSI-ksomlyó. A Nevében benne van a CSI, az
egyetemes életenergia megnevezése.

2007. szeptemberétől fokozatosan emelkedik Magyarország ISTENI EREJE.

Érzékeltetni szeretném, hogy egyes országoknak mekkora a kalibrációs száma:

Vatikán: 396.

USA: 241. /figyelemre méltó, hogy 2007. májusában 245 volt. A csökkenés a háborúskodásnak
köszönhető. Megjegyezni kívánom, hogy az Egyesült Államok Alkotmányának a kalibrációs száma 700.
Persze más kérdés, hogy ebből mit valósítanak meg.

Anglia: 275.

Franciaország: 271

Németország:275.

Olaszország: 303.

Nincs jelenleg a földön olyan ország, melynek kalibrációs száma megközelítené Magyarországét.
Tudom, hogy ez hihetetlenül hangzik, de ne felejtsük, hogy azok a csodálatos emberek, akik naponta
imádkoznak, meditálnak népünk FELEMELKEDÉSÉÉRT, akik naponta felveszik a kapcsolatot a
szellemvilággal, az angyalokkal, a segítségüket kérve, nagyon SOKAN  vannak.

Természetesen ez a mindennapi életben azért érzékelhető kevésbé, mert a médiákban nem erről
szólnak a híradások, /tisztelet a kevés kivételnek/ onnan csak a mocsok folyik.

Persze, nagyon jól tudjuk, hogy kiknek a kezében van a média. Csak azt nem tudom ,hogy amikor az
igaz rendszerváltás lezajlik, / nemsokára/ mit fognak csinálni a hazaárulók, akik szemrebbenés nélkül
beálltak a sorba. De hát ez legyen az ő problémájuk.

Amikor ezeket a sorokat írom, Magyarország  ISTENI EREJE 548. Mihály arkangyaltól kapott információ
alapján leírhatom, hogy amikor ez a szám eléri az 551-et, elérkezik az igazi változás. A szellemvilág, a
SZER ereje trilliószorosa a földi erőnek, így a változás megállíthatatlan és elkerülhetetlen.

Szent Koronánk kalibrációs száma 1790 június 3-án csökkent le 1000-ről 943-ra. Nem nehéz rájönni,
hogy a június 6-i visszaadás előtt, ezen a napon szerelték le róla a FÉNY KIRÁLYNŐJÉNEK,
MAGYARORSZÁG PATRÓNÁJÁNAK, DRÁGA SZŰZANYÁNKNAK  a képét.

A Szent Korona ereje 2007. szeptemberében szintén elkezdett emelkedni és december 14-én ismét
elérte az 1000-et, köszönhetően a felébredt Magyar Népnek, hiszen a Korona lélekrésze a Mennyei
Birodalomban létezik és nagyon sokan dolgoztak azon, hogy a lélekrész ismét össze legyen kötve a
Parlamentben levő Szent Korona testtel.

Nem véletlen, hogy kormányunk májusban MEGTILTOTTA  a Szent Koronánál a hosszabb imádkozást,
erre csak 2-3 perc van adva jelenleg. Hihetetlen ugye? Hogy mikre nem képes a félelem?

Aki hisz a szellemvilágban, a leírtak alapján tisztában van azzal, hogy ami ott lezajlik, az előbb-utóbb
átíródik a földi síkra. Hogy előbb, vagy utóbb, az már csak rajtunk múlik

Nem kell ahhoz bemenni a Szent Koronához, hogy imádkozhassunk Hozzá, Érte.

Nem kell ahhoz feltétlen Templomba mennünk, hogy imádkozhassunk a Teremtő Istenhez, Jézus
Urunkhoz, Drága Szűzanyánkhoz. A papság úgy sem hisz a szellemvilágban. Ez számomra érthetetlen,
mert akkor hogy hisznek ISTENBEN? Hiszen a Teremtőnk is szellemi lény, nem?

Ígértem, hogy leírom a tesztelés menetét.

A teszthez 2 ember kell. Az egyik oldalirányban, a testével derékszöget alkotva kinyújtja kezét. A
másik fél a kinyújtott kéz csuklójára teszi a mutató és középső ujját, megkéri a tesztelendőt, hogy
tartson erősen ellen a lefelé irányuló erőnek. A tesztelő ezt az erőt megjegyzi. Ezt követően teszi fel a
kérdést. Minden igen és pozitív válasz esetén az újból lenyomott kéz ugyanazt az erőt adja, mint a
próba alkalmával. Ha negatív, vagy nem a válasz, akkor lejjebb fog menni a keze, nem tud ellentartami.

Bármelyik kézzel lehet tesztet csinálni, ha elfárad az egyik kéz, váltani kell, csak a próba-erőt nem
szabad soha elfelejteni.

Ha kényesebb kérdést szeretnénk feltenni, amihez látszólag semmi közünk, akkor az első tesztkérdés
az legyen: választ kaphatok-e az …………..zel, zal kapcsolatban feltett kérdésemre.?

A tesztelendő személy minden esetben ugyanúgy érzékeli az igen-nem választ, mint az, aki tesztel. Ha
a tesztelendő elfárad, lehet cserélni és ugyanazt a kérdést folytatni.

A lehető legrövidebb úton kell eljutni, a helyes válaszhoz. Pl. x-y kalibrációs száma 300 fölött van. Ha
igen a válasz, 400 fölött van. Nem 350 fölött van, igen. 375 fölött van, nem 360 fölött van, igen. 365
fölött van, igen 370 fölött van, igen. 371, nem 372, nem 373, igen.

Végezetül még egy-két kalibrációs szám:

Gy. F. 183.

O. Viktor 227.

Fodor G. 197.

Dávid bolya 198.

Erre szokták azt mondani, hogy No komment, vagy inkább magyarul: nincs hozzáfűzni való.

Arra kérem Magyarország arkangyalát, Widár arkangyalt, Drága Szűzanyánkat, Jézus Urunkat és
Teremtő Istenünket, hogy segítsenek bennünket a FELTÁMADÁSBAN, úgy, mint eddig, ÁLDJÁK meg
Népünket, Földünket, tavainkat, vizeinket, hegyeinket, növényeinket, minden élőlényünket.

A leghálásabb köszönettel: Zoltán szolgálótok.

/Kristóff Zoltán/

Bpest. 2008. július 25.